Parent Zone

Topics

(1/1)

[1] ผู้ปกครอง AFS#52 USA ค่ะ

[2] ถามเรื่องโอนเิงินเข้าบัญชี ตปท ด่วนค่ะ

[3] คือทางบ้านอยากรับ นร.แลกเปลี่ยน ของAFS มาอยู่บ้านอ่ะครับ

[4] ลูกติด ญี่ปุ่นใต้ ตัวจริงค่ะ แต่กังวลว่าเรื่องการเป็นอยู่

[5] USA IAH Kancass city

[6] แง่คิดดีๆของประธานมูลนิธิเอเอฟเอสฯ

[7] เชิญผู้ปกครองเด็กafsทุกรุ่นมารายงานตัวกันหน่อยค่ะ

[8] ไปเยี่ยมลูกที่อเมริกาอย่างไร

[9] ขอทราบวิธีโอนเงินในลูกเมื่ออยู่ต่างประเทศ

Navigation

[0] Up one level

Go to full version