AFSer Thailand Webboard

AFS Knowledge => Q&A => Topic started by: Mike on November 22, 2009, 09:31:07 PM

Title: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Mike on November 22, 2009, 09:31:07 PM
:m141: ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนแลกเปลี่ยนทุกคนมีสิทธิเลื่อนชั้นเรียนได้โดยไม่ต้องซ้ำชั้น โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษา "ไม่มีสิทธิ" ปฏิเสธการเข้าเรียนต่อในระดับชั้นต่อไป เช่น ไปเอเอฟเอส ตอน ม.5 กลับมาก็เข้าเรียน ม.6 ในห้องเรียนเดิมได้ทันที

ส่วนการนับคะแนนในระบบ admission ทางกระทรวงจะมีข้อยกเว้นพิเศษ ให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยน โดยจะคิด GPAX เฉพาะภาคเรียนที่มีผลการเรียนในไทยเท่านั้น และสามารถสอบ GAT, PAT ได้ (ข้อมูลนี้คอนเฟิร์มแล้ว จากสำนักทดสอบทางการศึกษา ก.ศึกษาธิการ)

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่มี diploma หรือประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าน้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับชั้นเรียนสูงสุด สามารถนำไปยื่นเรื่องขอใบเทียบความรู้ ที่สำนักทดสอบทางการศึกษา ก.ศึกษาธิการ ได้ในวัน และเวลาราชการ โดยเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้

1. สำเนา Transcript ที่ออกโดยโรงเรียนของประเทศอุปถัมภ์
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ
3. สำเนา Diploma

หลังจากยื่นคำร้องแล้ว จะได้ใบเทียบความรู้ เทียบเท่าช่วงชั้นที่ 4 หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านทางไปรษณีย์ ประมาณ 1-2 เดือน นับจากวันที่ยื่นคำร้อง ซึ่งน้อง ๆ คนไหนที่จะสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัย ที่มีวิทยาลัย หรือคณะนานาชาติ สามารถใช้ diploma และ transcript จากต่างประเทศ สมัครได้ก่อน แล้วนำสำเนาใบเทียบความรู้จาก ก.ศึกษาธิการ ยื่นให้กับมหาวิทยาลัยภายหลัง

ในกรณีที่น้อง ๆ คนไหนจะสอบตรง ให้ศึกษาข้อมูล และติดต่อคณะ หรือมหาวิทยาลัยที่น้องจะสมัครโดยตรง โดยสอบถามให้ชัดเจนว่า นักเรียนแลกเปลี่ยนที่ไม่ซ้ำชั้น สามารถสอบได้หรือไม่ ควรสอบถามก่อนเดินทาง เพื่อวางแผนได้หลังจากกลับมาจากต่างประเทศแล้ว

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจเรียนต่อคณะแพทย์ มศว. และ ม.รังสิต เปิดแพทย์อินเตอร์ ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เกรดทุกภาคเรียน แต่จะต้องสอบ TOEFL, SAT รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.afser.in.th/forum/index.php?topic=4109.0

หากน้อง ๆ คนใด มีคำถามเพิ่มเติม ให้โพสลงกระทู้นี้ โดยพี่จะสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญสำนักทดสอบทางการศึกษา ศึกษานิเทศ และคุณแม่พี่ ที่เป็นรอง ผอ.วิชาการ ของสถาบันการศึกษารัฐแห่งหนึง ที่เชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้เหมือนกัน สอบถามที่นี่ น้อง ๆ จะได้คำตอบที่ตรงตามความต้องการ และถูกต้องที่สุด

หากน้อง ๆ เพื่อน ๆ หรือพี่ ๆ คนใด ที่มีข้อแนะนำ ที่จะเพิ่มเติม เกี่ยวกับ topic ก็สามารถ post เพิ่มได้เช่นกัน เราเปิดให้ returnee ผู้มีประสบการณ์ทุกท่าน ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน และแชร์ข้อมูลให้น้อง ๆ
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Mike on November 24, 2009, 10:10:16 PM
FAQ คำถามที่ถูกถามถึงมาก

Q: ถ้าจะไม่ซ้ำชั้น จะต้องเตรียมเอกสารอะไรให้กับโรงเรียนบ้าง?
A: ทรานสคริปตัวจริง ของโรงเรียนในประเทศอุปถัมภ์ ยื่นกับโรงเรียนของน้อง หลังจากกลับมาจากต่างประเทศ พร้อมเอกสารการส่งตัวเข้าเรียน จาก AFS

Q: Diploma จะได้เฉพาะ Grade 12?
A: ใช่ครับ

Q: ถ้าโรงเรียนให้ Certificate of Participation สามารถใช้แทน Diploma เพื่อนำไปแจ้งความจำนงขอใบเทียบความรู้ได้หรือไม่?
A: ไม่ได้

Q: อยู่ภาคพื้นทวีปใต้ เดินทางเดือนมกราคม จะมีปัญหามั้ย ถ้าจะไม่ซ้ำชั้น?
A: ไม่มีปัญหาครับ ถ้าน้องอยู่ ม.4 เทอม 2 กลับมาก็มาเรียนกับเพื่อน ๆ ม.5 เทอม 2 หรือน้องคนไหนอยู่ ม.5 เทอม 2 ก็กลับมาเรียน ม.6 เทอม 2 พาสได้ 2 ภาคเรียน คือ เทอม 2/2552 และเทอม 1/2553

Q: สอบเก็บคะแนนก่อนเดินทางได้ไหม?
A: ได้ครับ ยื่นคำร้องกับครูผู้สอน และสอบเก็บเกรดได้ น้องจะได้เกรด 1 ภาคเรียน และสามารถพาสชั้นเรียนได้อีก 1 ภาคเรียน จบ ม.ปลาย ด้วยเกรด 5 ภาคเรียน

Q: จำเป็นไหมที่จะต้องเรียนวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษา พละ ให้คล้ายกับเมืองไทย เพื่อจะได้ไม่ต้องซ้ำชั้น?
A: AFS ไม่ได้บังคับให้น้อง ๆ จะต้องเรียนให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรของไทย แต่ขอให้มี transcript กลับมาเป็นอันใช้ได้

Q: ถ้าไปตอน ม.6 กลับมาไม่ซ้ำชั้นได้ไหม?
A: สำหรับน้อง ๆ ม.6 สามารถพาสได้ 1 ภาคเรียน และจะต้องซ้ำ 1 ภาคเรียน เว้นแต่น้องจะลองคุยกับฝ่ายวิชาการ เพื่อขอสอบและขอเกรดภาคเรียนสุดท้ายได้

Q: มหาวิทยาลัยคณะอินเตอร์ในไทย ต้องการคะแนน TOEFL และ SAT ประมาณเท่าไร
A: TOEFL iBT 80 คะแนน / SAT Verbal + Math ไม่ต่ำกว่า 1100 คะแนน หรือ Verbal ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: MILL Hun#48 on November 26, 2009, 01:02:33 AM
คือตอนนี้ผมอยู่ฮังการีครับ ( Hun48 )
แล้วผมมาตอนม.5 โดยสอบเก็บคะแนน จนมีเกรดม.5 เทอม1ครบทุกวิชาแล้ว
แล้วพอผมกลับไปผมจะไปอยู่ม.6 เทอม1 แต่กว่าผมจะกลับไป เพื่อนๆเค้าก้สอบกลางภาคกันแล้ว (กรกฎา)

เลยอยากจะถามว่า ตอนกลับไป ผมจำเป็นต้องตามงาน ตามสอบให้มีเกรดม.6 เทอม1 ด้วยไหมครับ
หรือสามารถข้ามไปได้เลย (ไม่มีเกรดม.6 เทอม1) :m021:

Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Mike on November 26, 2009, 01:50:26 AM
คือตอนนี้ผมอยู่ฮังการีครับ ( Hun48 )
แล้วผมมาตอนม.5 โดยสอบเก็บคะแนน จนมีเกรดม.5 เทอม1ครบทุกวิชาแล้ว
แล้วพอผมกลับไปผมจะไปอยู่ม.6 เทอม1 แต่กว่าผมจะกลับไป เพื่อนๆเค้าก้สอบกลางภาคกันแล้ว (กรกฎา)

เลยอยากจะถามว่า ตอนกลับไป ผมจำเป็นต้องตามงาน ตามสอบให้มีเกรดม.6 เทอม1 ด้วยไหมครับ
หรือสามารถข้ามไปได้เลย (ไม่มีเกรดม.6 เทอม1) :m021:โดยปกติ เราสามารถพาสได้ 2 ภาคเรียนนะครับ

ก็ขึ้นอยู่กับน้องมิลแล้วครับ ว่าจะเข้า ม.6 เทอม 2 เลยมั้ย ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ

พอกลับมาไทย ก็ลองไปสอบถามงานทะเบียนดู แต่ส่วนใหญ่เห็นเพื่อน ๆ พี่เค้าทำได้
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: MILL Hun#48 on November 26, 2009, 03:19:43 AM
คือตอนนี้ผมอยู่ฮังการีครับ ( Hun48 )
แล้วผมมาตอนม.5 โดยสอบเก็บคะแนน จนมีเกรดม.5 เทอม1ครบทุกวิชาแล้ว
แล้วพอผมกลับไปผมจะไปอยู่ม.6 เทอม1 แต่กว่าผมจะกลับไป เพื่อนๆเค้าก้สอบกลางภาคกันแล้ว (กรกฎา)

เลยอยากจะถามว่า ตอนกลับไป ผมจำเป็นต้องตามงาน ตามสอบให้มีเกรดม.6 เทอม1 ด้วยไหมครับ
หรือสามารถข้ามไปได้เลย (ไม่มีเกรดม.6 เทอม1) :m021:โดยปกติ เราสามารถพาสได้ 2 ภาคเรียนนะครับ

ก็ขึ้นอยู่กับน้องมิลแล้วครับ ว่าจะเข้า ม.6 เทอม 2 เลยมั้ย ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ

พอกลับมาไทย ก็ลองไปสอบถามงานทะเบียนดู แต่ส่วนใหญ่เห็นเพื่อน ๆ พี่เค้าทำได้
Thank you very much krub P´Mike ^^
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: underconstructionz on December 14, 2009, 06:38:43 AM
รร เรา
(เตรียมอุดม)

ไม่ให้สอบก่อนมาอ่ะ
แล้วกลายเป็นเกรดไม่ครบเทอม (ก็ไม่จบเทอมนั้นเอง)
T^T

แบบนี้จะกลายเป็น 4 ภาคเรียนหรอคะ?
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Mike on December 14, 2009, 11:26:00 AM
รร เรา
(เตรียมอุดม)

ไม่ให้สอบก่อนมาอ่ะ
แล้วกลายเป็นเกรดไม่ครบเทอม (ก็ไม่จบเทอมนั้นเอง)
T^T

แบบนี้จะกลายเป็น 4 ภาคเรียนหรอคะ?

ถูกต้องครับ มีเกรด 4 ภาคเรียน แต่ก็จบตามหลักสูตร ช่วงชั้นที่ 4 ได้เหมือนคนอื่น ๆ ครับ

2 เทอมที่เหลือ นับว่ามีชั่วโมงเรียน แต่จะไม่มีผลการเรียนแสดง
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: หนูจ๋าไปอเมริกา 48 on December 14, 2009, 11:33:31 AM
เอ่อ พี่ไมค์ค่ะ
หนูจ๋าสงสัยม้ากมาก
พอจบปีที่นี่แล้ว กลับไปเรียนมอหกเมืองไทย เหลือประมาณ 7 เดือน แล้วก็จะจบประมาณเดือนกุมภา
ถ้าอยากกลับมาเรียนต่อป ตรีที่อเมริกา จ๋าเห็นมันมีทั้งเปิดเรียนช่วงเดือนมีนา กะเปิดเรียนช่วงเดือนสิงหา
มันแตกต่างกันยังไงค่ะ งง
แบบไหนดี
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Mike on December 14, 2009, 11:51:50 AM
ถ้าเปิดช่วง กุมภา-มีนา เป็นเทอมที่ 2 ครับ (Spring) ถ้าเปิดสิงหา คือเทอมที่ 1 (Fall)

ถ้าเลือกจะจบที่โรงเรียนไทย ก็ควรไปเรียนต่อช่วง Fall ครับ เพราะว่าเราจะมีเวลาเตรียมตัวสอบ standardize tests และเตรียมทำวีซ่า Financial Statement และอื่น ๆ ซึ่งต้องเตรียมเวลาไว้บ้าง
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: ป่านนน USA #49!! [IAH] on December 14, 2009, 04:36:56 PM
พี่ไมค์ค่ะ  ถ้าเกิดเราไปแล้วอยากเรียนที่นู่นต่อเลยอ่ะ ค่ะ
ต้องทำยังไงบ้างเอ่ยย??  แล้วถ้าเกิดปีหน้าป่านอยู่ ม.4 แล้ว ทีนี้ป่านได้คะแนน SLEP TEST เยอะอ่ะค่ะ (95.5) ป่านจะมีโอกาสได้เรียน ชั้น ม5หรือ6  ป้ะค่ะะ??
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Mike on December 14, 2009, 09:38:35 PM
พี่ไมค์ค่ะ  ถ้าเกิดเราไปแล้วอยากเรียนที่นู่นต่อเลยอ่ะ ค่ะ
ต้องทำยังไงบ้างเอ่ยย??  แล้วถ้าเกิดปีหน้าป่านอยู่ ม.4 แล้ว ทีนี้ป่านได้คะแนน SLEP TEST เยอะอ่ะค่ะ (95.5) ป่านจะมีโอกาสได้เรียน ชั้น ม5หรือ6  ป้ะค่ะะ??

การจัดชั้นเรียนขึ้นอยู่กับโรงเรียนล้วน ๆ คะแนน SLEP ไม่มีผลต่อการจัดชั้นเรียนแต่อย่างใด

เพียงแต่จะใช้เป็นเกณฑ์วัด ว่าเราจะต้องเรียน ESL เพิ่มหรือไม่ ถ้าคะแนนผ่าน ก็ไม่ต้องเรียน ESL เพิ่มเติมอีก

ส่วนเรื่องจะเรียนต่อที่สหรัฐฯ ต้องขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่นู่น ว่าเค้าจะรับหนูต่อหรือเปล่า หนูจะได้อยู่กับโฮสอยู่อีกมั้ย หรือว่าจะต้องไปอาศัยกับใคร การเรียนต่อในระัดับ high school หลังจากจบโครงการ จะเป็นเรื่องที่ลำบากมากกว่าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนั้น พี่แนะนำให้หนูเรียนจบมัธยมให้เรียบร้อยก่อน แล้วค่อยตัดสินใจเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในสหรัฐฯ

เรื่องการเรียนต่อนั้น ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด จะต้องศึกษาขั้นตอนการขอวีซ่าดี ๆ แล้วก็ต้องมี Financial Statement จำนวนที่มากพอ ที่จะสามารถขอวีซ่าได้ (อย่างน้อยก็ต้องมีซัก 1.5 ล้านบาทขึ้นไป) ถึงแม้แต่เราจะขอทุนได้ก็ตาม เราก็ต้องมี Financial Backup ในกรณีทุนขาด หรือทุนไม่เต็มจำนวน

แต่ถ้ากรณี high school ก็ไม่น่าจะมีปัญหามาก ต้องรอมาที่อเมริกาก่อน ทำตัวเองให้น่ารักเข้าไว้ ให้โฮสรัก เค้าจะได้รับเราต่อ แล้วก็ืำทำตัวดี ๆ ให้กับโรงเรียนด้วยครับ ขยันเรียน ขยันทำกิจกรรม โรงเรียนเค้าจะได้ให้เรียนต่อ แต่น้องจะต้องกลับมาไทย เพื่อมาต่อวีซ่าใหม่นะครับ แล้วถึงค่อยกลับไปที่อเมริกาตอนเปิดเทอม
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: $ı|ʌ3ɹɐ0ɯ<qɹɐ#49 on December 14, 2009, 11:08:48 PM


Q: ถ้าไปตอน ม.6 กลับมาไม่ซ้ำชั้นได้ไหม?
A: สำหรับน้อง ๆ ม.6 สามารถพาสได้ 1 ภาคเรียน และจะต้องซ้ำ 1 ภาคเรียน เว้นแต่น้องจะลองคุยกับฝ่ายวิชาการ เพื่อขอสอบและขอเกรดภาคเรียนสุดท้ายได้
 
แล้วอย่างภาคพื้นใต้อ่ะครับ  ผมไปตอน ม.6 กลับมา (ช่วงมกรา) แล้ว พาสเทอมแรก (พฤษภา-ตุลา) [ชิวอยู่บ้าน :th_101_:]  แล้วกลับมาซ้ำช่วงเทอม2 [พฤศจิกา-กุมพา] ได้มั้ยครับ

สามารถทำได้มั้ยอ่ะครับ


ปล.ผมไปถามฝ่ายวิชาการ ป้าแกยังไม่รู้เลยว่ากฎกระทรวงมันเปลี่ยนใหม่ (กรรมแท้)
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Mike on December 15, 2009, 12:44:00 AM


Q: ถ้าไปตอน ม.6 กลับมาไม่ซ้ำชั้นได้ไหม?
A: สำหรับน้อง ๆ ม.6 สามารถพาสได้ 1 ภาคเรียน และจะต้องซ้ำ 1 ภาคเรียน เว้นแต่น้องจะลองคุยกับฝ่ายวิชาการ เพื่อขอสอบและขอเกรดภาคเรียนสุดท้ายได้
 
แล้วอย่างภาคพื้นใต้อ่ะครับ  ผมไปตอน ม.6 กลับมา (ช่วงมกรา) แล้ว พาสเทอมแรก (พฤษภา-ตุลา) [ชิวอยู่บ้าน :th_101_:]  แล้วกลับมาซ้ำช่วงเทอม2 [พฤศจิกา-กุมพา] ได้มั้ยครับ

สามารถทำได้มั้ยอ่ะครับ


ปล.ผมไปถามฝ่ายวิชาการ ป้าแกยังไม่รู้เลยว่ากฎกระทรวงมันเปลี่ยนใหม่ (กรรมแท้)

ได้ครับ
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: ป่านนน USA #49!! [IAH] on December 15, 2009, 05:57:12 PM
พี่ไมค์ค่ะ  ถ้าเกิดเราไปแล้วอยากเรียนที่นู่นต่อเลยอ่ะ ค่ะ
ต้องทำยังไงบ้างเอ่ยย??  แล้วถ้าเกิดปีหน้าป่านอยู่ ม.4 แล้ว ทีนี้ป่านได้คะแนน SLEP TEST เยอะอ่ะค่ะ (95.5) ป่านจะมีโอกาสได้เรียน ชั้น ม5หรือ6  ป้ะค่ะะ??

การจัดชั้นเรียนขึ้นอยู่กับโรงเรียนล้วน ๆ คะแนน SLEP ไม่มีผลต่อการจัดชั้นเรียนแต่อย่างใด

เพียงแต่จะใช้เป็นเกณฑ์วัด ว่าเราจะต้องเรียน ESL เพิ่มหรือไม่ ถ้าคะแนนผ่าน ก็ไม่ต้องเรียน ESL เพิ่มเติมอีก

ส่วนเรื่องจะเรียนต่อที่สหรัฐฯ ต้องขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่นู่น ว่าเค้าจะรับหนูต่อหรือเปล่า หนูจะได้อยู่กับโฮสอยู่อีกมั้ย หรือว่าจะต้องไปอาศัยกับใคร การเรียนต่อในระัดับ high school หลังจากจบโครงการ จะเป็นเรื่องที่ลำบากมากกว่าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนั้น พี่แนะนำให้หนูเรียนจบมัธยมให้เรียบร้อยก่อน แล้วค่อยตัดสินใจเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในสหรัฐฯ

เรื่องการเรียนต่อนั้น ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด จะต้องศึกษาขั้นตอนการขอวีซ่าดี ๆ แล้วก็ต้องมี Financial Statement จำนวนที่มากพอ ที่จะสามารถขอวีซ่าได้ (อย่างน้อยก็ต้องมีซัก 1.5 ล้านบาทขึ้นไป) ถึงแม้แต่เราจะขอทุนได้ก็ตาม เราก็ต้องมี Financial Backup ในกรณีทุนขาด หรือทุนไม่เต็มจำนวน

แต่ถ้ากรณี high school ก็ไม่น่าจะมีปัญหามาก ต้องรอมาที่อเมริกาก่อน ทำตัวเองให้น่ารักเข้าไว้ ให้โฮสรัก เค้าจะได้รับเราต่อ แล้วก็ืำทำตัวดี ๆ ให้กับโรงเรียนด้วยครับ ขยันเรียน ขยันทำกิจกรรม โรงเรียนเค้าจะได้ให้เรียนต่อ แต่น้องจะต้องกลับมาไทย เพื่อมาต่อวีซ่าใหม่นะครับ แล้วถึงค่อยกลับไปที่อเมริกาตอนเปิดเทอม

ขอบคุนค่ะะ พี่ไมค์ ไว้เดี๋ยวจะลองคิดดูอีกที ^^
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: jckie on December 17, 2009, 02:54:36 AM
พี่ไมค์ครับขอถามบ้างๆ
คือแจ๊คมาตอน ม๖ นะ ทีนี้อะที่ไทย เก็บเกรดเทอม ๑ อะไรเรียบร้อยแล้วก่อนมา ก็เหลือแต่เกรดเทอมสองที่ยังว่างอยู่ แจ๊คอยากรู้ว่าตอนแจ๊คกลับไป กรกฎาคม ปีหน้าเราจะพาสเทอม๑ไปเลยได้ไหมไม่อยากเรียนเพราะเก็บเกรดอะไรเรียบร้อยแล้ว ก็คือจะซ้ำชั้นอะพี่แต่ว่าจะซ้ำแค่เทอมสอง พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ มันได้ใช่ไหมครับพี่ไมค์ เพราะอยากสอบตรง
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Mike on December 17, 2009, 08:40:13 AM
พี่ไมค์ครับขอถามบ้างๆ
คือแจ๊คมาตอน ม๖ นะ ทีนี้อะที่ไทย เก็บเกรดเทอม ๑ อะไรเรียบร้อยแล้วก่อนมา ก็เหลือแต่เกรดเทอมสองที่ยังว่างอยู่ แจ๊คอยากรู้ว่าตอนแจ๊คกลับไป กรกฎาคม ปีหน้าเราจะพาสเทอม๑ไปเลยได้ไหมไม่อยากเรียนเพราะเก็บเกรดอะไรเรียบร้อยแล้ว ก็คือจะซ้ำชั้นอะพี่แต่ว่าจะซ้ำแค่เทอมสอง พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ มันได้ใช่ไหมครับพี่ไมค์ เพราะอยากสอบตรง

ได้ครับ
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: NuMSaii_zZ Nor#49 on January 01, 2010, 08:54:45 PM
แอบอ่านที่พี่ไมค์ตอบคนอื่นไว้แล้ว~
ก็ดูจะเคลียร์คำถามของตัวเองได้เหมือนกัน ..
แต่แบบ-*- มันก็ยังแอบงงลึก ๆ แต่ไม่รุ้จะถามว่าอะไรดีทำไงดีอ่าค๊ะ ?
แหะๆๆๆ ๆ

สวัสดีปีใหม่น๊ะค๊ะพี่ไมค์
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Hin USA~MO on January 02, 2010, 01:36:39 PM
เรื่องเรียนต่อที่เมกาอ่ะครับ

พี่ครับถามครับอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าผมสอบSAT กะ ACTไปแล้วเนี่ยถ้าได้คะแนนมาแล้ว เราเก็บไว้ได้2ปี พอปีต่อไปเอาไปยื่นไม่มีปัญหาอันนี้ผมเข้าใจ
แต่ว่าที่ผมสงสัยก็คือว่าเราจะสมัครมหาลัยยังไงต้องใช้อ่ะไรยื่นบ้าง

แล้วผมหาข้อมูลดูแล้วบางมหาลับเขียนไว้ว่า

Minimum GPA for Admission: 2.0

Specifically required non-major courses for the BS CiE degree:
Mathematics 1500, 1700, 2300 and 4100
Chemistry 1320
Physics 2750 and 2760

ไอ้ที่เป็นวิชาแล้วมีเลขกำกับนี่คืออาไรเหรอครับ
แล้วGPAนี่ถ้าเราได้ดิปที่นี่แล้วGPAเราคือเท่าไหรเหรอครับ?
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Mike on January 03, 2010, 11:02:34 PM
เรื่องเรียนต่อที่เมกาอ่ะครับ

พี่ครับถามครับอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าผมสอบSAT กะ ACTไปแล้วเนี่ยถ้าได้คะแนนมาแล้ว เราเก็บไว้ได้2ปี พอปีต่อไปเอาไปยื่นไม่มีปัญหาอันนี้ผมเข้าใจ
แต่ว่าที่ผมสงสัยก็คือว่าเราจะสมัครมหาลัยยังไงต้องใช้อ่ะไรยื่นบ้าง

แล้วผมหาข้อมูลดูแล้วบางมหาลับเขียนไว้ว่า

Minimum GPA for Admission: 2.0

Specifically required non-major courses for the BS CiE degree:
Mathematics 1500, 1700, 2300 and 4100
Chemistry 1320
Physics 2750 and 2760

ไอ้ที่เป็นวิชาแล้วมีเลขกำกับนี่คืออาไรเหรอครับ
แล้วGPAนี่ถ้าเราได้ดิปที่นี่แล้วGPAเราคือเท่าไหรเหรอครับ?

เดาเอาว่าน่าจะเป็นคะแนน SAT Subject Test นะครับ
ฺBS: Bachelor of Science

GPA วัดจากเกรดของน้อง บน Transcript ที่โรงเรียนในอเมริกา
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Hin USA~MO on January 07, 2010, 12:41:08 AM
เรื่องเรียนต่อที่เมกาอ่ะครับ

พี่ครับถามครับอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าผมสอบSAT กะ ACTไปแล้วเนี่ยถ้าได้คะแนนมาแล้ว เราเก็บไว้ได้2ปี พอปีต่อไปเอาไปยื่นไม่มีปัญหาอันนี้ผมเข้าใจ
แต่ว่าที่ผมสงสัยก็คือว่าเราจะสมัครมหาลัยยังไงต้องใช้อ่ะไรยื่นบ้าง

แล้วผมหาข้อมูลดูแล้วบางมหาลับเขียนไว้ว่า

Minimum GPA for Admission: 2.0

Specifically required non-major courses for the BS CiE degree:
Mathematics 1500, 1700, 2300 and 4100
Chemistry 1320
Physics 2750 and 2760

ไอ้ที่เป็นวิชาแล้วมีเลขกำกับนี่คืออาไรเหรอครับ
แล้วGPAนี่ถ้าเราได้ดิปที่นี่แล้วGPAเราคือเท่าไหรเหรอครับ?

เดาเอาว่าน่าจะเป็นคะแนน SAT Subject Test นะครับ
ฺBS: Bachelor of Science

GPA วัดจากเกรดของน้อง บน Transcript ที่โรงเรียนในอเมริกา

ขอบคุณครับ
เรื่องนี้ไม่น่าห่วงเท่าไหร
แต่ที่ห่วงคือค่าเทอม(มีตั้งแต่ปีละ สามแสนกว่าจนถึงล้านห้า)

ไม่เป็นไรพ่อบอกจะจ่ายให้ หุหุ
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Bowwy.Milove :']]♥PER#49 on January 19, 2010, 05:39:26 PM
พี่ไมค์ค่ะ รบกวนถามหน่อยค่ะ

คือ หนูกลับมาเดือนมกราคม ปี 2554
ซึ่งเพื่อน ๆ กำลังเรียนมอสี่เทอมสอง และกำลังจะจบอีกไม่กี่เดือน
นี่คือ ไม่เรียนกับเพื่อน ๆ ต่อ ได้มั้ยอ่ะคะ ?
ไปเรียนกับเพื่อนในมอห้าเทอมหนึ่งเลยได้มั้ยคะ ?


เพราะเห็นบอกว่า มีใบรับรองจาก โรงเรียนที่นู่นแล้วอ่าค่ะ
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: NG_TA USA#49[TX] on January 20, 2010, 05:15:09 PM
ขอถามด้วยอีกราย

เดินทางประมาณสิงหา-กันยา

ตอนนี้อยุ่ม.4น่ะครับ
ไม่ทราบว่าเทอม1ม.5ต้องเรียนรึป่าวครับสงสัยมากมาย :th_019_:
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Mike on January 20, 2010, 08:35:09 PM
ขอถามด้วยอีกราย

เดินทางประมาณสิงหา-กันยา

ตอนนี้อยุ่ม.4น่ะครับ
ไม่ทราบว่าเทอม1ม.5ต้องเรียนรึป่าวครับสงสัยมากมาย :th_019_:

จริง ๆ ก็ควรจะเรียนอ่ะครับ หรือไม่เรียน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของน้องเอง แต่ AFS จะให้ดรอป เดือน กรกฎาคม

ถ้าโรงเรียนอนุญาตให้สอบก่อนไป ก็สอบครับ จะได้มีเกรด
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Mike on January 20, 2010, 08:36:32 PM
พี่ไมค์ค่ะ รบกวนถามหน่อยค่ะ

คือ หนูกลับมาเดือนมกราคม ปี 2554
ซึ่งเพื่อน ๆ กำลังเรียนมอสี่เทอมสอง และกำลังจะจบอีกไม่กี่เดือน
นี่คือ ไม่เรียนกับเพื่อน ๆ ต่อ ได้มั้ยอ่ะคะ ?
ไปเรียนกับเพื่อนในมอห้าเทอมหนึ่งเลยได้มั้ยคะ ?


เพราะเห็นบอกว่า มีใบรับรองจาก โรงเรียนที่นู่นแล้วอ่าค่ะ


ต้องดูให้ดีว่า เกรดเราที่โรงเรียนในไทยจะขาดไปแค่ 2 เทอมเท่านั้น ถ้าเข้ากรณีนี้ ก็ไปเรียนกับเพื่อน ๆ ม.5 ได้ครับ
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: นายอัศจรรย์ on January 22, 2010, 09:07:11 PM


can i ask one!?
hahaha

ok p'mike


as i said i now have just only 2 terms
from m.4/1 and 4/2

so i will lose 2 terms when ive been here
and i'm gonna go back in the period of time for m.6/1


so do i need to normally study and work or intensely follow the works
from earlier 6/1?

bc i'm gonna take direct exam
and it'd be able to allow me for 3 terms i guess?
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Mike on January 22, 2010, 11:37:52 PM


can i ask one!?
hahaha

ok p'mike


as i said i now have just only 2 terms
from m.4/1 and 4/2

so i will lose 2 terms when ive been here
and i'm gonna go back in the period of time for m.6/1


so do i need to normally study and work or intensely follow the works
from earlier 6/1?

bc i'm gonna take direct exam
and it'd be able to allow me for 3 terms i guess?


You should catch up the work from the first semester of your M.6 prior to get grade. Then your GPA will be calculated for 4 semesters.
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: AUDY AFS#48 USA on January 29, 2010, 08:07:46 AM
ถ้าขอพาสม.6เทอมหนึ่ง

รู้สึกว่าจะไม่มีเกรดรึเปล่าคะ

เค้าให้ผลการเรียนด้วยมั้ยรึเว้นไปเลย
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Mike on January 29, 2010, 11:53:11 AM
ถ้าขอพาสม.6เทอมหนึ่ง

รู้สึกว่าจะไม่มีเกรดรึเปล่าคะ

เค้าให้ผลการเรียนด้วยมั้ยรึเว้นไปเลย

ใช่ครับ ไม่มีผลการเรียนปรากฎแต่สามารถผ่านได้ เป็นการเทียบชั้นเรียนให้
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: $ı|ʌ3ɹɐ0ɯ<qɹɐ#49 on January 30, 2010, 02:06:49 AM
พี่ต้นไม้ มีข้อความหรือเอกสาร ที่เป็นทางการ ของ กระทรวงมั้ยอ่ะครับ เรื่องการpass ชั้นเรียนของ นร.แลกเปลี่ยนอ่ะครับ

คือผมเอาข้อความที่โพสของ พี่ไมค์ไปอ้าง ให้ พวกฝ่ายวิชาการฟังอ่ะครับ คำตอบที่ได้คือ "เทอเอาคำพูดมาจากไหน เชื่อถือไม่ได้ หลักฐานก็ไม่มี"

ผมอยากได้หลักฐานที่เป็นข้อความทางการเลยอ่ะครับ  หมั่นไส้จิงๆ

คือไม่อยากใช้เส้นอ่ะครับ สงสารครอบครัว วานพี่ต้นไม้ช่วยด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ

ปล. ผมอยู่รร ของ รัฐ อ่ะครับ
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: AUDY AFS#48 USA on January 30, 2010, 09:51:40 AM
พี่ต้นไม้ มีข้อความหรือเอกสาร ที่เป็นทางการ ของ กระทรวงมั้ยอ่ะครับ เรื่องการpass ชั้นเรียนของ นร.แลกเปลี่ยนอ่ะครับ

คือผมเอาข้อความที่โพสของ พี่ไมค์ไปอ้าง ให้ พวกฝ่ายวิชาการฟังอ่ะครับ คำตอบที่ได้คือ "เทอเอาคำพูดมาจากไหน เชื่อถือไม่ได้ หลักฐานก็ไม่มี"

ผมอยากได้หลักฐานที่เป็นข้อความทางการเลยอ่ะครับ  หมั่นไส้จิงๆ

คือไม่อยากใช้เส้นอ่ะครับ สงสารครอบครัว วานพี่ต้นไม้ช่วยด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ

ปล. ผมอยู่รร ของ รัฐ อ่ะครับ


http://www.afser.in.th/forum/index.php?topic=3264.0
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: นายอัศจรรย์ on February 03, 2010, 08:48:02 PM


can i ask one!?
hahaha

ok p'mike


as i said i now have just only 2 terms
from m.4/1 and 4/2

so i will lose 2 terms when ive been here
and i'm gonna go back in the period of time for m.6/1


so do i need to normally study and work or intensely follow the works
from earlier 6/1?

bc i'm gonna take direct exam
and it'd be able to allow me for 3 terms i guess?


You should catch up the work from the first semester of your M.6 prior to get grade. Then your GPA will be calculated for 4 semesters.

so is it possible if it will be calculated in 3 terms?
because direct exam of my department
gotta be in oct.
so i would'nt have enough for 4 terms

Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Mike on February 04, 2010, 04:38:20 PM
March, you better have to talk directly with the person who is responsible for the program you're applying to.
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: นายอัศจรรย์ on February 04, 2010, 08:31:31 PM

you mean the college?
ok its kinda late though by now
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Mike on February 05, 2010, 02:23:39 AM

you mean the college?
ok its kinda late though by now

Yes, I mean... exchange student is kinda special though, as you know not many students in Thailand go for exchange program. So you guys are special and sometimes need special assistance
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: นายอัศจรรย์ on February 05, 2010, 08:54:49 PM

ohh thats nice
:D

ok i'll call them so

thank you p mike
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: ploypl0y on February 09, 2010, 11:02:44 PM
เอ่อ แล้วถ้ามีผลการเรียนแค่ 3 วิชา ได้แค่ certificate จะเทียบได้มั้ยคะเนี่ย  เอาไปยื่นเอแบคงี้  อ่าาา

ปล  มาbelgium ตอนม6 เรียน 6th year ที่นี่อ่าค่า
 เค้าม่ายให้ diploma แน่นอน   :th_068_:
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: ploypl0y on February 09, 2010, 11:04:21 PM
เอ่อ แล้วถ้ามีผลการเรียนแค่ 3 วิชา ได้แค่ certificate จะเทียบได้มั้ยคะเนี่ย  เอาไปยื่นเอแบคงี้  อ่าาา

ปล  มาbelgium ตอนม6 เรียน 6th year ที่นี่อ่าค่า
 เค้าม่ายให้ diploma แน่นอน   :th_068_:3 วิชา ที่มีผลการเรียนคือ English , Spanish   and  Gym class
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Mike on February 10, 2010, 02:06:07 PM
เอ่อ แล้วถ้ามีผลการเรียนแค่ 3 วิชา ได้แค่ certificate จะเทียบได้มั้ยคะเนี่ย  เอาไปยื่นเอแบคงี้  อ่าาา

ปล  มาbelgium ตอนม6 เรียน 6th year ที่นี่อ่าค่า
 เค้าม่ายให้ diploma แน่นอน   :th_068_:

ต้องเป็น diploma หรือใบที่บอกว่าคุณจบการศึกษาจากสถาบันนี้ โดยทั่วไป certificate จะบอกประมาณว่า คุณได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา หรือ คุณได้เข้าเรียนที่นี้เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ถ้าเป็นแบบนี้ใช้ไม่ได้ครับ จะต้องเป็นใบรับรองการจบการศึกษาจริง ๆ ถึงจะเป็น ABAC ก็ต้องใช้ diploma ไปเทียบวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการอยู่ดี
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: ploypl0y on February 10, 2010, 07:19:28 PM
เศร้าเรยยยย    :th_068_:
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Mike on February 13, 2010, 01:36:21 AM
เศร้าเรยยยย    :th_068_:

มีอีกวิธี ถ้าไม่อยากไปเรียนต่อที่โรงเรียนที่ไทย คือสอบ GED ครับ
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: san*USA48 on March 02, 2010, 10:29:32 AM
I have one question
I found out about some college in THA
they will use 5 semester for m6 students (because they want students to register before they finish their m6)
i mean m4 2 semester
m5 2 semseter and m6 1 semester

but i am m5 now and i will back for m6.
if i don't misunderstand,it mean i will have only 3 semester
because i pass m5 year.

will a college allow it?
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Mike on March 02, 2010, 03:52:44 PM
I have one question
I found out about some college in THA
they will use 5 semester for m6 students (because they want students to register before they finish their m6)
i mean m4 2 semester
m5 2 semseter and m6 1 semester

but i am m5 now and i will back for m6.
if i don't misunderstand,it mean i will have only 3 semester
because i pass m5 year.

will a college allow it?

น้องจะไม่ได้อยู่ในกรณีดังกล่าวครับ

ในกรณีที่เดินทางมาตอน ม.5 สามารถขอใช้สิทธิเทียบชั้นเรียน และยื่นเกรดเมื่อจะสอบ Admission ได้ 4 ภาคเรียนครับ ​ซึ่งได้แก่ ม.4 เทอม 1-2 และ ม.6 เทอม 1-2

กรณีที่น้องกล่าวมานั้น คือกรณีที่เดินทางตอนอยู่ ม.6 จะต้องกลับมาซ้ำชั้น 1 ภาคเรียน ซึ่งจะทำให้มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: san*USA48 on March 03, 2010, 05:48:28 AM
I have one question
I found out about some college in THA
they will use 5 semester for m6 students (because they want students to register before they finish their m6)
i mean m4 2 semester
m5 2 semseter and m6 1 semester

but i am m5 now and i will back for m6.
if i don't misunderstand,it mean i will have only 3 semester
because i pass m5 year.

will a college allow it?

น้องจะไม่ได้อยู่ในกรณีดังกล่าวครับ

ในกรณีที่เดินทางมาตอน ม.5 สามารถขอใช้สิทธิเทียบชั้นเรียน และยื่นเกรดเมื่อจะสอบ Admission ได้ 4 ภาคเรียนครับ ​ซึ่งได้แก่ ม.4 เทอม 1-2 และ ม.6 เทอม 1-2

กรณีที่น้องกล่าวมานั้น คือกรณีที่เดินทางตอนอยู่ ม.6 จะต้องกลับมาซ้ำชั้น 1 ภาคเรียน ซึ่งจะทำให้มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน

if they require on december or january.
i will have only 3 semester.
some of college,they want to finish it before O-NET
how will i do it?

p.s. i'm at m5
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Mike on March 03, 2010, 02:21:27 PM
I have one question
I found out about some college in THA
they will use 5 semester for m6 students (because they want students to register before they finish their m6)
i mean m4 2 semester
m5 2 semseter and m6 1 semester

but i am m5 now and i will back for m6.
if i don't misunderstand,it mean i will have only 3 semester
because i pass m5 year.

will a college allow it?

น้องจะไม่ได้อยู่ในกรณีดังกล่าวครับ

ในกรณีที่เดินทางมาตอน ม.5 สามารถขอใช้สิทธิเทียบชั้นเรียน และยื่นเกรดเมื่อจะสอบ Admission ได้ 4 ภาคเรียนครับ ​ซึ่งได้แก่ ม.4 เทอม 1-2 และ ม.6 เทอม 1-2

กรณีที่น้องกล่าวมานั้น คือกรณีที่เดินทางตอนอยู่ ม.6 จะต้องกลับมาซ้ำชั้น 1 ภาคเรียน ซึ่งจะทำให้มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน

if they require on december or january.
i will have only 3 semester.
some of college,they want to finish it before O-NET
how will i do it?

p.s. i'm at m5

1. You said you're in M.5, what do you mean by that? Are you turning M.5 while you go back to Thailand? Or will you turn M.6 when you get back?

2. Usually the national admission system knows how to calculate GPAX for exchange students, don't worry about it. For direct admission, you may need to ask the college administrator from colleges you want to apply. Each of them have different requirement. Tell them that you were exchange student from AFS so they can tell you exactly what you need to do. I suggest that you should find alternative programs that have flexible admission dates. Most national universities have international programs that open for admission twice a year. There are also the direct admission that doesn't need to meet some certain requirements that the National Admission System does. You can find them by checking at colleges' websites.

3. There is nothing much you can do for now. All you need to do NOW is to STUDY WELL HERE in the US and get OFFICIAL TRANSCRIPT from your host school at the end of program. If you have any question concerning about national admission, there will be an expert from Ministry of Education that will answer your questions during the End-of-Program Orientation in Bangkok, the day after you arrived in Thailand.
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: windowaholic on March 12, 2010, 09:17:42 AM
I am going to take GED next month. Wish me luck. I was kinda surprised because the fee for taking the test for entire subjects is only 55$ but in Bangkok I think It is 100 something each. LOL for 5 subjects.
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: AUDY AFS#48 USA on March 21, 2010, 12:30:46 AM
I am going to take GED next month. Wish me luck. I was kinda surprised because the fee for taking the test for entire subjects is only 55$ but in Bangkok I think It is 100 something each. LOL for 5 subjects.

good luck dude =]
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Bee_CZ48 on April 02, 2010, 02:34:37 AM
คือตอนนี้อยู่เชคนะค่ะ Cze#48
มาตอน ม.4 อ่ะค่ะ กลับไปจะไปต่อ ม.5 เลยได้ใช่มั้ยค่ะ
ตอนแรกกลัวว่าจะสอบเอนไม่ได้เพราะคะแนนไม่ครบทุกเทอม
แล้วรุ่นพี่ก็บอกว่าคะแนนเอากลับมาเปลี่ยนไม่ได้ด้วย (เรียนศิลป์ภาษาค่ะ)
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Mike on April 02, 2010, 03:38:28 AM
คือตอนนี้อยู่เชคนะค่ะ Cze#48
มาตอน ม.4 อ่ะค่ะ กลับไปจะไปต่อ ม.5 เลยได้ใช่มั้ยค่ะ
ตอนแรกกลัวว่าจะสอบเอนไม่ได้เพราะคะแนนไม่ครบทุกเทอม
แล้วรุ่นพี่ก็บอกว่าคะแนนเอากลับมาเปลี่ยนไม่ได้ด้วย (เรียนศิลป์ภาษาค่ะ)

ครับ ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไร เรื่องเอนท์ ทางสำนักทดสอบทางการศึกษา จะคำนวน GPAX ของน้องแค่ 4 ภาคเรียนครับ แต่ถือว่า 1 ปีกับ AFS เป็นการเรียน เขาจะเทียบความรู้ให้ ถือว่า เราเรียน 3 ปี 6 ภาคเรียน แต่มี GPAX 4 ภาคเรียน
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: lockon* on April 14, 2010, 01:38:17 AM
พี่ไมค์ครับผมมีคำถาม

ตอนนี้ผมสอบติด Ger เหนือและกำลังจะไปช่วง ม.6 ผมอาจจะได้อยุ่เรียน ม.6 เทอม 1 ก่อน

แต่มีวิธีไหนมั้ยครับที่กลับมาแล้วจะเข้ามหาลัยได้เลย

โดยไม่ต้องกลับมาซ้ำ ม.6 เทอม 2 อะครับ

ช่วยแนะนำทีครับ
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Mike on April 14, 2010, 02:41:04 AM
พี่ไมค์ครับผมมีคำถาม

ตอนนี้ผมสอบติด Ger เหนือและกำลังจะไปช่วง ม.6 ผมอาจจะได้อยุ่เรียน ม.6 เทอม 1 ก่อน

แต่มีวิธีไหนมั้ยครับที่กลับมาแล้วจะเข้ามหาลัยได้เลย

โดยไม่ต้องกลับมาซ้ำ ม.6 เทอม 2 อะครับ

ช่วยแนะนำทีครับ

อาจจะขอทางโรงเรียนส่งงาน หรือสอบเก็บคะแนนหลังจากกลับมาจากเยอรมันแล้วก็ได้ หรืออาจจะสอบ กศน. หรือ GED ก็ได้ครับ
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: thanadul on July 03, 2010, 09:07:56 PM
ทำยังไงถึงจะได้ diploma คับ
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Mike on July 04, 2010, 10:39:13 AM
ทำยังไงถึงจะได้ diploma คับ

ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางโรงเรียนที่ประเทศอุปถัมภ์ครับ เรามีสิทธิสอบถามได้ แต่ไม่มีการันตีว่าจะได้ เพราะแต่ละรัฐ แต่ละประเทศ มีระเบียบไม่เหมือนกันครับ บางรัฐ หรือบางเขตพื้นที่การศึกษา (ของสหรัฐฯ) เขามีกฎไว้เลยว่าห้ามให้ diploma กับนักเรียนแลกเปลี่ยน บางรัฐก็ไม่มี สรุปคือ ขึ้นอยู่กับโรงเรีียนที่ไปอยู่อย่างเดียวครับ
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: thanadul on July 04, 2010, 11:24:42 AM
ไปตอน ม.6 ถ้าสมมติได้diploma ก็ไม่ต้องซำ้ชั้นใช่มั้ยคับ(usa)
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Mike on July 04, 2010, 02:13:06 PM
ไปตอน ม.6 ถ้าสมมติได้diploma ก็ไม่ต้องซำ้ชั้นใช่มั้ยคับ(usa)

ถ้าจะไม่สอบ GAT PAT หรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบกลาง ก็ใช้ diploma กับใบเทียบความรู้ จากสำนักทดสอบทางการศึกษา ก.ศึกษาธิการ ไปสมัครคณะนานาชาติ หรือมหาวิทยาลัยเอกชนได้ครับ ถ้าจะเข้าระบบกลาง ก็ต้องกลับมาซ้ำชั้น 1 ภาคเรียนครับ
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: N4N USA*49 on July 06, 2010, 08:12:50 PM
ครูที่โรงเรียนบ้างท่านเค้าบอกให้สอบก่อนไป แต่ครูบ้างท่านที่โรงเรียนเค้าบอกให้เอาคะแนนจากที่เมกาไปเทียบอ่าค่ะ
แต่ว่าเวลาไปเรียนที่เมกาแล้วเค้าจะไม่ได้ให้คะแนนมาใช่มั้ยค่ะ นอกจากจะอยู่ม.6 ตอนนี้อยู่ม.4 ค่ะ
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Mike on July 07, 2010, 03:33:32 AM
ครูที่โรงเรียนบ้างท่านเค้าบอกให้สอบก่อนไป แต่ครูบ้างท่านที่โรงเรียนเค้าบอกให้เอาคะแนนจากที่เมกาไปเทียบอ่าค่ะ
แต่ว่าเวลาไปเรียนที่เมกาแล้วเค้าจะไม่ได้ให้คะแนนมาใช่มั้ยค่ะ นอกจากจะอยู่ม.6 ตอนนี้อยู่ม.4 ค่ะ

มี transcript กลับมาทุกคนครับ ไม่จำเป็นว่าไป ม.6
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: ใหม่BRA#50 on July 10, 2010, 03:20:29 PM
พี่ไมค์ค่ะช่วยบอกหน่อย

ถ้าไปตอน ม.5เทอม 2(ประมานเดือนกุมภาก่อนปิดเทอม ม.5)แล้วกลับมาตอน ม.6 เทอม 2 (อีกประมาน2เดือนจบ)แล้วจบพร้อมกับเพื่อนเลยได้มั้ยค่ะ


จะต้องเรียน ม.6 กับรุ่นน้องซ้ำมั้ยค่ะ
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Mike on July 10, 2010, 03:55:26 PM
พี่ไมค์ค่ะช่วยบอกหน่อย

ถ้าไปตอน ม.5เทอม 2(ประมานเดือนกุมภาก่อนปิดเทอม ม.5)แล้วกลับมาตอน ม.6 เทอม 2 (อีกประมาน2เดือนจบ)แล้วจบพร้อมกับเพื่อนเลยได้มั้ยค่ะ


จะต้องเรียน ม.6 กับรุ่นน้องซ้ำมั้ยค่ะ

จบพร้อมเพื่อนได้ครับ มีรุ่นพีของพี่นี่แหละ รุ่น 42 ไปฮอนดูรัส ตอน ม.5 เทอม 2 กลับมาก็จบพร้อมเพื่อนครับ
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Green { Canada ๕o# on July 10, 2010, 07:21:05 PM
ขอบคุนมากๆค่า(:
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: thanadul on July 13, 2010, 05:32:45 PM
พี่คับถ้าไป usa ม.6เค้าน่าจะจัดรัฐที่สามารถให้diplomaเราได้ใช่มั้ยคับ
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: ♥juz : ) on July 13, 2010, 06:27:36 PM
พี่คะ ตอนนี้อยู่ ม.5
จะเดินทางไปญี่ปุ่น ตอน ม.6  ต้องซ้ำชั้นมั้ยคะ ? หรือว่าสามารถสอบตรงได้เลย ?
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: tannoiz on July 13, 2010, 06:36:23 PM
พี่คะ ตอนนี้อยู่ ม.5
จะเดินทางไปญี่ปุ่น ตอน ม.6  ต้องซ้ำชั้นมั้ยคะ ? หรือว่าสามารถสอบตรงได้เลย ?

ไม่ซ้ำชั้นก็ได้จ่ะ  ช่วงนั้นกลับมาก็ยังสอบO-NETทันนะ  แต่เข้าใจอารมณ์ป่ะ น้องกลับช่วงปลายเดือน ม.ค.  แล้วต้นเดือนกุมภาฯต้องสอบO-NET?  คือถ้าน้องทำได้ก็เจ๋งมากล่ะ
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: BOBO USA#49 on July 14, 2010, 12:08:29 AM
แล้วถ้าสอบตรงหมอส่วนใหญ่นี่ ใช้เกรด4เทอม ได้ไหม๊คะ ??
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: ♥juz : ) on July 14, 2010, 09:45:12 AM
พี่คะ ตอนนี้อยู่ ม.5
จะเดินทางไปญี่ปุ่น ตอน ม.6  ต้องซ้ำชั้นมั้ยคะ ? หรือว่าสามารถสอบตรงได้เลย ?

ไม่ซ้ำชั้นก็ได้จ่ะ  ช่วงนั้นกลับมาก็ยังสอบO-NETทันนะ  แต่เข้าใจอารมณ์ป่ะ น้องกลับช่วงปลายเดือน ม.ค.  แล้วต้นเดือนกุมภาฯต้องสอบO-NET?  คือถ้าน้องทำได้ก็เจ๋งมากล่ะ

ขอบคุณค่ะพี่ : D
นั่นแหละ คือกลัวสอบ O-NET ได้ไม่ดีอะ  แต่ว่าแม่ไม่อยากให้ซ้ำชั้น TT'
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: ren on July 15, 2010, 06:08:53 PM
ตอนนี้เราอยู่ม.5ค่ะ แต่ได้ไปตอนเกือบจบม.5

ถ้าไปบราซิล แล้วกลับมาอยากเข้ามาหลาลัยรัฐจะสอบตรงทันมั้ยคะ

หรือถ้าไม่ทัน กลับมาจะสอบโอเน๊ทกับแกทแพททันมั้ยคะ เราอยากเข้าพวกคณะอักษรน่ะค่ะ

อยากจบพร้อมเพื่อนๆ แต่ก็ไม่อยากเข้ามหาลัยเอกชนหรือนานาชาติ ;w;

เกรงใจที่บ้านเรื่องค่าเทอมค่ะ

อีกเรื่องที่เป็นห่วงคือ เราเรียนอยู่ศิลป์ญี่ปุ่นน่ะค่ะ กลัวไปบราซิลกลับมาแล้วไม่รู้เรื่องน่ะค่ะ มีคำแนะนำมั้ยคะ


ขอรบกวนด้วยนะคะ
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: tannoiz on July 15, 2010, 08:39:53 PM
ตอนนี้เราอยู่ม.5ค่ะ แต่ได้ไปตอนเกือบจบม.5

ถ้าไปบราซิล แล้วกลับมาอยากเข้ามาหลาลัยรัฐจะสอบตรงทันมั้ยคะ

หรือถ้าไม่ทัน กลับมาจะสอบโอเน๊ทกับแกทแพททันมั้ยคะ เราอยากเข้าพวกคณะอักษรน่ะค่ะ

อยากจบพร้อมเพื่อนๆ แต่ก็ไม่อยากเข้ามหาลัยเอกชนหรือนานาชาติ ;w;

เกรงใจที่บ้านเรื่องค่าเทอมค่ะ

อีกเรื่องที่เป็นห่วงคือ เราเรียนอยู่ศิลป์ญี่ปุ่นน่ะค่ะ กลัวไปบราซิลกลับมาแล้วไม่รู้เรื่องน่ะค่ะ มีคำแนะนำมั้ยคะ


ขอรบกวนด้วยนะคะ


พูดมาหลายกระทุ้มากกกกกกกกกกก  ไม่ใช่สิ  กระทุ้นี่แหละ  แต่พิมพ์หลายครั้งแล้ว  -*-

น้องกลับมาช่วงต้นเดือนมกราคม   -- สอบ O-NETกลางเดือนกุมภาฯ  -- สอบตรงจุฬาฯ  (น้องอยากเข้าอักษรฯ) ไม่ทันแน่นอน  เหลือแค่ภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยอื่น

อยากจบพร้อมเพื่อน  ทำได้นะ  แต่ต้องตามเก็บงาน ม.6 เทอม1 ให้เสร็จ แล้วย้อนกลับไปอ่านข้างบน  แต่มีรุ่นพี่บราซิลกลับมา  ก็ทำได้นะ  แต่พี่เค้าเรียนคณะวิทย์น่ะครับ


น้องอาจจะทำได้  แต่พี่...ทำไม่ได้ 555+  เพราะเป้าหมายพี่คือการสอบตรง+เป้าหมายคณะ-มหาวิทยาลัยที่ลงตัวแล้ว  จึงยอมซ้ำครับ  ; )


พี่เรียนศิลป์-ญี่ปุ่น  แต่ตอนนี้ทิ้งญี่ปุ่นไปเรียบร้อย  ตอนนี้จะยื่นเข้าที่ไหนก็ใช้เยอรมันเอาครับ  แหะๆ
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Front ♥ RUS#49 on August 12, 2010, 08:56:04 PM
พี่ไมค์ค่ะ ตอนนี้หนูอยู่ม.4 ถ้าหนูจะสอบเข้าคณะแพทย์ แล้วสอบตรงหรือแอดมิดชั่นเนี้ย เค้าต้องเอาเกรดครบ 6 เทอมรึป่าว แล้วถ้าไม่ซ้ำจะมีปัญหาเวลาสอบเข้ามั้ย
เพราะโรงเรียนหนู ไม่ให้สอบก่อน ไม่ให้กลับมาเก็บเกรดทีหลังด้วย ถ้าไม่ซ้ำก็ได้แค่หน่วยกิต ไม่มีเกรดให้
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Mike on August 17, 2010, 05:14:29 AM
พี่ไมค์ค่ะ ตอนนี้หนูอยู่ม.4 ถ้าหนูจะสอบเข้าคณะแพทย์ แล้วสอบตรงหรือแอดมิดชั่นเนี้ย เค้าต้องเอาเกรดครบ 6 เทอมรึป่าว แล้วถ้าไม่ซ้ำจะมีปัญหาเวลาสอบเข้ามั้ย
เพราะโรงเรียนหนู ไม่ให้สอบก่อน ไม่ให้กลับมาเก็บเกรดทีหลังด้วย ถ้าไม่ซ้ำก็ได้แค่หน่วยกิต ไม่มีเกรดให้

ถ้าจะสมัครตรง ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของแต่ละสถาบัน ถ้าจะสมัคร admission ไม่มีปัญหา ก็ใช้ GPA เท่าที่มี
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: tuangg on August 21, 2010, 01:52:25 PM
มีเรื่องอยากรบกวนให้พี่ช่วย อธิบายหรือแนะนำคะ

คือว่า ปีที่แล้วหนูไป แลกเปลี่ยนที่ อเมริกา มา หนึ่งปี และ ตอนที่ไปนั้น ควรจะไปเข้า มอสี่
แต่ว่าพอไปที่นู่น โรงเรียนเต้าใหเราเรียนมอห้า เลย

ก้เลยกลับเข้ามา แล้วก็กลับมาเรียน มอ หก
ตอนนี้เลยดูเหมือนจะมีปันหา อ่ะคะ เรื่อง transcript สำหรับมหาลัย
ไม่ทราบว่าแก้ปันหาได้ยังไงบ้างคะ เพราะ รร เค้าบอกว่าการจะ pass ชั้นต้อง เรียนให้ครบ 180 ชม ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะกลับไปเรียน มอ สี่
เพราะตอนนี้ก้อ ม หก แล้วคะ

ขอบคุนมากคะ (โรงเรียนที่พูดนี่ รร นานาชาติคะ :undecided:)
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Mike on August 21, 2010, 02:51:19 PM
มีเรื่องอยากรบกวนให้พี่ช่วย อธิบายหรือแนะนำคะ

คือว่า ปีที่แล้วหนูไป แลกเปลี่ยนที่ อเมริกา มา หนึ่งปี และ ตอนที่ไปนั้น ควรจะไปเข้า มอสี่
แต่ว่าพอไปที่นู่น โรงเรียนเต้าใหเราเรียนมอห้า เลย

ก้เลยกลับเข้ามา แล้วก็กลับมาเรียน มอ หก
ตอนนี้เลยดูเหมือนจะมีปันหา อ่ะคะ เรื่อง transcript สำหรับมหาลัย
ไม่ทราบว่าแก้ปันหาได้ยังไงบ้างคะ เพราะ รร เค้าบอกว่าการจะ pass ชั้นต้อง เรียนให้ครบ 180 ชม ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะกลับไปเรียน มอ สี่
เพราะตอนนี้ก้อ ม หก แล้วคะ

ขอบคุนมากคะ (โรงเรียนที่พูดนี่ รร นานาชาติคะ :undecided:)

จริง ๆ แล้ว การขอ pass ชั้นเนี่ย ก็ถือว่านับชั่วโมงเรียนนะครับ ลองสอบถามทางโรงเรียนดู เพราะพี่มั่นใจว่าตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ การไปเรียนต่างประเทศตามโครงการแลกเปลี่ยนเนี่ย เขาจะนับชั่วโมงเรียนด้วย
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: tuangg on August 21, 2010, 07:45:59 PM
มีเรื่องอยากรบกวนให้พี่ช่วย อธิบายหรือแนะนำคะ

คือว่า ปีที่แล้วหนูไป แลกเปลี่ยนที่ อเมริกา มา หนึ่งปี และ ตอนที่ไปนั้น ควรจะไปเข้า มอสี่
แต่ว่าพอไปที่นู่น โรงเรียนเต้าใหเราเรียนมอห้า เลย

ก้เลยกลับเข้ามา แล้วก็กลับมาเรียน มอ หก
ตอนนี้เลยดูเหมือนจะมีปันหา อ่ะคะ เรื่อง transcript สำหรับมหาลัย
ไม่ทราบว่าแก้ปันหาได้ยังไงบ้างคะ เพราะ รร เค้าบอกว่าการจะ pass ชั้นต้อง เรียนให้ครบ 180 ชม ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะกลับไปเรียน มอ สี่
เพราะตอนนี้ก้อ ม หก แล้วคะ

ขอบคุนมากคะ (โรงเรียนที่พูดนี่ รร นานาชาติคะ :undecided:)

จริง ๆ แล้ว การขอ pass ชั้นเนี่ย ก็ถือว่านับชั่วโมงเรียนนะครับ ลองสอบถามทางโรงเรียนดู เพราะพี่มั่นใจว่าตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ การไปเรียนต่างประเทศตามโครงการแลกเปลี่ยนเนี่ย เขาจะนับชั่วโมงเรียนด้วยแล้วเราจะทำไงได้บ้างคะ ให้มีเกรด ของ มสี่ ในทรานสคริป ของเรา เพื่อยื่นสมัครหมาลัย
คืออยากเข้ามหาลัยรัฐ ด้วยหนะคะเค้าคงจะเน้น
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Mike on August 22, 2010, 02:10:24 AM

แล้วเราจะทำไงได้บ้างคะ ให้มีเกรด ของ มสี่ ในทรานสคริป ของเรา เพื่อยื่นสมัครหมาลัย
คืออยากเข้ามหาลัยรัฐ ด้วยหนะคะเค้าคงจะเน้น

ก่อนน้องมาเมกา ตอนนั้นอยู่ชั้นไหนครับ? ถ้ามาตอน ม.4 อันนี้อาจจะมีปัญหานิดนึง แต่ถ้าจะเข้าอินเตอร์ พี่ว่าไม่มีปัญหา พี่ไม่ค่อยเห็นเด็กนานาชาติต่อสาขาภาคไทยเลยนะ ม.รัฐบาล ก็เปิดอินเตอร์เยอะมาก คณะดี ๆ ด้วย ไม่ลองมองไว้เป็นตัวเลือกหล่ะครับ? ถ้าอยากเข้า Inter แล้วเพื่อความสบายใจ อาจจะสอบ GED ไว้ก็ได้นะครับ พี่ว่ากรณีของน้องตอบลำบาก เอาเป็นว่าพี่ช่วยได้แค่นี้
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: ⒷⒶⓜⒷ ●ω● on December 05, 2010, 10:30:37 AM
diploma มีให้ทุกประเทศหรือว่าแค่ที่ usa อ่ะคะ?
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: jhommepierre on December 05, 2010, 12:37:35 PM
พี่ไมค์ครับ คือมีคำถามอยากจะถามครับ

คือพอดีว่าอยากทราบไว้ก่อนเลย คือจะเดินทางตอน ม.5 ครับ
แล้วทีนี้ ตั้งใจว่าจะกลับมา โดยไม่ซ้ำชั้น (คือกลับบมาอยู่ ม.6 เลย)

แล้วเราจะต้องไปขอเอกสารอะไรจาก รร ที่อิตาลีมั่งอะครับ
ถึงจะเอามาใช้ที่ไทยและสามารถจะพาสชั้นเรียนต่อไปได้เลย

แล้วถ้าหากว่า Diploma ให้เฉพาะ เกรด 12 แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ (เพราะไม่ได้เรียนอยุ่ เกรด 12 ที่นู่น) แล้วกลับมา จะพาสได้มั้ยครับ

ช่วยตอบด้วยนะครับ ข้องใจมานานแล้ว
ขอบคุณมากครับ
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: MILL Hun#48 on December 07, 2010, 04:57:11 PM
พี่ไมค์ครับ คือมีคำถามอยากจะถามครับ

คือพอดีว่าอยากทราบไว้ก่อนเลย คือจะเดินทางตอน ม.5 ครับ
แล้วทีนี้ ตั้งใจว่าจะกลับมา โดยไม่ซ้ำชั้น (คือกลับบมาอยู่ ม.6 เลย)

แล้วเราจะต้องไปขอเอกสารอะไรจาก รร ที่อิตาลีมั่งอะครับ
ถึงจะเอามาใช้ที่ไทยและสามารถจะพาสชั้นเรียนต่อไปได้เลย

แล้วถ้าหากว่า Diploma ให้เฉพาะ เกรด 12 แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ (เพราะไม่ได้เรียนอยุ่ เกรด 12 ที่นู่น) แล้วกลับมา จะพาสได้มั้ยครับ

ช่วยตอบด้วยนะครับ ข้องใจมานานแล้ว
ขอบคุณมากครับ

ขอตอบแทนพี่ไมค์ในฐานะรุ่นพี่ ที่เคยผ่านประสบการณ์มานะครับ
พี่ก็ไปตอนม.5กลับมาพาสขึ้นม.6เหมือนกัน

คือส่วนใหญ่คิดว่าเค้าจะส่งน้องไปอยู่เกรด11ของที่นู่นอะแหละ น้องก็ไม่ได้ Diploma ชัวๆอยู่แล้ว
แต่ไม่เป็นไร รร.ที่ไทย เค้าจะเอาแค่ ใบ Transcipt ซึ่งAFSจะมีแบบฟอร์มให้ตอนไปถึง
ตอนจะจบปีการศึกษาของที่นู่น ก็เอาใบ Transcipt ไปให้รร.ที่อิตาลี ใส่เกรด ประทับตรา เซ็นชื่อผอ.โรงเรียน

แล้วเอากลับมาให้รร.ที่ไทย ก็Passได้แล้วครับ
(ใบ Transcipt นี่ไม่จำเป็นต้องมีเกรดนะ เอาแค่ชื่อวิชากับหน่วยกิตที่เรียนมาก็พอแล้วหล่ะ)
เพราะเกรดเราที่ไทยจะหายไป2เทอมอยู่แล้ว และในใบเกรดรวม3ปี ปพ.1 เค้าก็จะคิดเกรดแค่เท่าที่เรามีในไทย 2เทอมนั้น โอนแค่หน่วยกิต แต่ไม่มีผลการเรียนที่จะนำมาคิด)


Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: MILL Hun#48 on December 07, 2010, 04:59:32 PM
อยากถามพี่ไมค์อ่ะครับ
ว่าน้องผม ใช้ทุนส่วนตัวเนี่ย ไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ แต่มันยังทำเรื่องลาออกอะไรที่ไทยไม่เรียบร้อย
อยากจะรู้ว่า ใบเกรด 4เทอม (ม.4-5) ของที่ไทยเนี่ย จำเป็นต้องเอาไหม ถ้าเกิดมันจะจบม.6ที่นิวซีแลนด์ปีหน้าแล้วจะเอามาเทียบวุฒิที่ไทย
(คือพวกญาติๆกับผมก็เห็นว่าน่าจะมีไว้ก็ดี เพราะจะเป็นหลักฐานว่าเราจบม.5จากที่ไทยแล้ว)
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Mike on December 08, 2010, 03:36:19 PM
อยากถามพี่ไมค์อ่ะครับ
ว่าน้องผม ใช้ทุนส่วนตัวเนี่ย ไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ แต่มันยังทำเรื่องลาออกอะไรที่ไทยไม่เรียบร้อย
อยากจะรู้ว่า ใบเกรด 4เทอม (ม.4-5) ของที่ไทยเนี่ย จำเป็นต้องเอาไหม ถ้าเกิดมันจะจบม.6ที่นิวซีแลนด์ปีหน้าแล้วจะเอามาเทียบวุฒิที่ไทย
(คือพวกญาติๆกับผมก็เห็นว่าน่าจะมีไว้ก็ดี เพราะจะเป็นหลักฐานว่าเราจบม.5จากที่ไทยแล้ว)

ควรขอไว้ครับ
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: PUNCHZ' on December 18, 2010, 11:48:33 PM
พี่ไมค์คะ ขอถามนิดนึงนะคะ.. คือตกลงว่าต้องใช้เกรดมั๊ย? เกรดของที่นี้ หรือแค่ใบแสดงวิชาที่เรียน ?​
รบกวนตอบด้วยคะ ขอบคุณคะ :D
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: NANNY>>ITA#50 on December 23, 2010, 07:13:05 PM
อย่างหนูไปตอนม.6 เทอม1

กลับมาจะสามารถ พาสเข้ามหาลัยได้เลยรึป่าวค่ะ

หรือต้องซ้ำ ม.6 ใหม่??
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Chompoo USA#50 on December 23, 2010, 09:20:41 PM
แล้วถ้าไม่ซ้ำ GPAX มันก็ไม่ครบสิคะ
พอไปสอบ เราก้อมีน้อยกว่าคนอื่นสิ เพราะมันคิดตั้ง30เปอร์เซนต์ ใช่มั๊ยคะ
ตอนไปอยุม.5เทอม1ค่ะ
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: ฃื่อปั๊บคับ นอร์เวย์ คับ on December 24, 2010, 03:58:30 AM
แล้วถ้าไม่ซ้ำ GPAX มันก็ไม่ครบสิคะ
พอไปสอบ เราก้อมีน้อยกว่าคนอื่นสิ เพราะมันคิดตั้ง30เปอร์เซนต์ ใช่มั๊ยคะ
ตอนไปอยุม.5เทอม1ค่ะ
เด็กแลกเปลี่ยนก็จะมีสิทธิ์พิเศษในการตัดสองเทอมที่ไม่อยู่ (หรืออยู่ไม่ครบ) ออกไปเลยครับ คือไม่เอาหน่วยกิตเทอมนั้นมาคิดเกรด เราก็ยังเท่าเทียมอยู่นา xD
(ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องประสานกับโรงเรียนให้ดี ว่าเราเป็นเด็กแลกเปลี่ยน ให้คิดเกรดแบบไหน ไม่งั้นเค้าคิดเกรดให้แบบเต็มอัตรา เราซวย.. แต่ว่าถ้าโรงเรียนที่มีเด็กแลกเปลี่ยนเยอะๆ ส่วนใหญ่จะชินและเข้าใจอยู่แล้วครับ)
แต่สำหรับบางคณะที่ต้องการหน่วยกิตครอบทุกเทอม เราไม่มีสิทธิ์พาส หรือถ้าเราพาสก็ไม่มีสิทธิ์เข้าคณะนั้น เพราะเกรดเราไม่ครบเทอมครับ

เพราะฉะนั้นเกรดเราไม่เสียเปรียบคนอื่นหรอกนะ

อย่างหนูไปตอนม.6 เทอม1

กลับมาจะสามารถ พาสเข้ามหาลัยได้เลยรึป่าวค่ะ

หรือต้องซ้ำ ม.6 ใหม่??


ได้ครับ แต่ถ้าเป็นมหาลัยรัฐที่รับนักเรียนกันทางสอบตรง รับตรง หรือแอดกลาง เกรงว่าจะยื่นไม่ทันน่ะสิครับ
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Monkey-Paladin on December 27, 2010, 08:09:24 PM
คือ...ตอนนี้อยู่ม.4ค่ะ
เรียนสายวิทย์
ไปเมกาตอน,.5
กลับมาพาสได้เลยรึเปล่าคะ

ถ้าพาสได้จะเรียนรู้เรื่องรึเปล่า
T T
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Mike on December 28, 2010, 10:44:54 AM
คือ...ตอนนี้อยู่ม.4ค่ะ
เรียนสายวิทย์
ไปเมกาตอน,.5
กลับมาพาสได้เลยรึเปล่าคะ

ถ้าพาสได้จะเรียนรู้เรื่องรึเปล่า
T T

ได้ครับ แต่ถามว่าจะเรียนต่อติดไม่ติด อันนี้ขึ้นอยู่กับตัวน้องเองมากกว่า ถ้าคิดว่าขยันพอ แล้วกลับมาเก็บวิชาเก่า ๆ ได้ ก็พาสไป ถ้าคิดว่าขยันไม่พอ ก็อาจจะเลือกเป็นซ้ำชั้นเอาก็ได้ครับ
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: NANNY>>ITA#50 on January 13, 2011, 09:01:36 PM
อย่างหนูไปตอนม.6 เทอม1

กลับมาจะสามารถ พาสเข้ามหาลัยได้เลยรึป่าวค่ะ

หรือต้องซ้ำ ม.6 ใหม่??


ได้ครับ แต่ถ้าเป็นมหาลัยรัฐที่รับนักเรียนกันทางสอบตรง รับตรง หรือแอดกลาง เกรงว่าจะยื่นไม่ทันน่ะสิครับ
[/quote]

ขอบคุนคร่า ^^
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: [email protected] ชิมิๆ >w<' on January 13, 2011, 09:38:16 PM
สอบถามซักนิดนะครับ คือผมไปตอนช่วง กรกฎาคม (อเมริกาเหนือ) ปีนี้ จากนั้น ก้อกลับมา ผมอยากรู้ว่า

เราจะมีสิทธในการสอบโควต้ารับตรง หรือพวก อื่นๆ ได้หรือไม่คับ :embarrassed: และผมไป ม.6 เทอม 1

หลังจากเรากลับมา เราจะสามารถต่อเทอม 2 ได้เรยใช่รึเปล่าครับ หรือต้องไปเรียนเทอม 1 ใหม่ ขอบคุณครับ  :angel:

Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Mike on January 16, 2011, 09:34:03 PM
พี่ไมค์ครับขอถามบ้างๆ
คือแจ๊คมาตอน ม๖ นะ ทีนี้อะที่ไทย เก็บเกรดเทอม ๑ อะไรเรียบร้อยแล้วก่อนมา ก็เหลือแต่เกรดเทอมสองที่ยังว่างอยู่ แจ๊คอยากรู้ว่าตอนแจ๊คกลับไป กรกฎาคม ปีหน้าเราจะพาสเทอม๑ไปเลยได้ไหมไม่อยากเรียนเพราะเก็บเกรดอะไรเรียบร้อยแล้ว ก็คือจะซ้ำชั้นอะพี่แต่ว่าจะซ้ำแค่เทอมสอง พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ มันได้ใช่ไหมครับพี่ไมค์ เพราะอยากสอบตรง

ต้องไปติดต่อกับงานทะเบียน-วัดผลที่โรงเรียนดูนะครับ ว่าทางนั้นเขาได้ลงเกรดเราหรือยัง ถ้าเรียบร้อยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ถ้ายัง น้องแจ็คก็ต้องไปตามเรื่องนะครับ ถ้าโชคดีงานวัดผลเขาอาจจะทำให้แป๊ปเดียว ถ้า worst case น้องอาจจะต้องไปตามกับอาจารย์รายคนที่น้องแจ็คสอบเก็บคะแนนไว้
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Mike on January 16, 2011, 09:36:09 PM
สอบถามซักนิดนะครับ คือผมไปตอนช่วง กรกฎาคม (อเมริกาเหนือ) ปีนี้ จากนั้น ก้อกลับมา ผมอยากรู้ว่า

เราจะมีสิทธในการสอบโควต้ารับตรง หรือพวก อื่นๆ ได้หรือไม่คับ :embarrassed: และผมไป ม.6 เทอม 1

หลังจากเรากลับมา เราจะสามารถต่อเทอม 2 ได้เรยใช่รึเปล่าครับ หรือต้องไปเรียนเทอม 1 ใหม่ ขอบคุณครับ  :angel:โควต้ารับตรงแต่ละสถาบัน และคณะ มีกฏเกณฑ์ที่ต่างกัน จะต้องสอบถามเป็นรายสถาบันไปนะครับ
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Natt_Picha on January 18, 2011, 05:11:19 PM
พี่ค่ะ แล้วแบบตอนนี้น้องเรียนม.4 สายวิทย์ - คณิต อ่ะค่ะ แต่ว่าน้องอยากเข้านิติศาสตร์ แล้วก้อได้ไปรัสเซียปีนี้ (รุ่น 50) คือกลับมาเพื่อนๆจะขึ้น ม.6 อ่ะค่ะ แล้วอยากถามว่าน้องควรจะซ้ำเพื่อให้มีพื้นฐาน ม.5 ไปสอบตรง หรือว่า จะไม่ซ้ำแล้วไปสอบตรงเลยดีค่ะ?


ปล.นิติศาสตร์ เพื่อนๆบอกว่าส่วนใหญ่เค้าจะเรียนสายศิลป์ กันอ่ะค่ะ ไม่ค่อยเน้นวิชาทาง วิทย์ - คณิต

ขอบคุณค่ะ^^
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Mike on January 18, 2011, 07:13:04 PM
พี่ค่ะ แล้วแบบตอนนี้น้องเรียนม.4 สายวิทย์ - คณิต อ่ะค่ะ แต่ว่าน้องอยากเข้านิติศาสตร์ แล้วก้อได้ไปรัสเซียปีนี้ (รุ่น 50) คือกลับมาเพื่อนๆจะขึ้น ม.6 อ่ะค่ะ แล้วอยากถามว่าน้องควรจะซ้ำเพื่อให้มีพื้นฐาน ม.5 ไปสอบตรง หรือว่า จะไม่ซ้ำแล้วไปสอบตรงเลยดีค่ะ?


ปล.นิติศาสตร์ เพื่อนๆบอกว่าส่วนใหญ่เค้าจะเรียนสายศิลป์ กันอ่ะค่ะ ไม่ค่อยเน้นวิชาทาง วิทย์ - คณิต

ขอบคุณค่ะ^^

ก็ขึ้นอยู่กับตัวน้องเองครับ ว่าจะฟิตขนาดไหน แต่นิติศาสตร์เนี่ย ไปติวเอง อ่านเองดีกว่ามั้งนะครับ :)
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Natt_Picha on January 18, 2011, 08:35:48 PM
555+ ขอบคุณมากค่ะพี่ สู้ๆเนอะๆ
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: AOEY GER[NH]#49 on January 19, 2011, 03:38:01 AM
พี่ไมค์คะ อยากรู้ว่า transcript ขอก่อนจบปีจะมีปัญหามั๊ยคะ
คือ ตอนนี้อยู่เยอรมัน (เหนือ) รร มันจะปิดตอนปลายเดือน June แต่เราขอ transcript ตอน May ได้มั๊ยอะ
คือกลัวมีปัญหาค่ะ
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Mike on February 18, 2011, 03:53:34 PM
พี่ไมค์คะ อยากรู้ว่า transcript ขอก่อนจบปีจะมีปัญหามั๊ยคะ
คือ ตอนนี้อยู่เยอรมัน (เหนือ) รร มันจะปิดตอนปลายเดือน June แต่เราขอ transcript ตอน May ได้มั๊ยอะ
คือกลัวมีปัญหาค่ะ

อันนี้ต้องถามโรงเรียนอ่ะครับ เขาอาจจะออกแบบไม่เต็มให้ก็ได้ คือถ้าสอบ final เสร็จแล้ว ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: ใหม่BRA#50 on May 05, 2011, 01:28:08 AM
พี่ค่ะ ก่อนมาสอบของ ม.5ครบหมดแล้วมีเกรดแล้ว แต่พอมาที่บราซิลก็เรียนอยู่ ม.5 อีก ถ้าจะกลับไปสอบเข้ามหาลัยเลยโดยที่ไม่ต้องซ้ำ ม.6ได้มั้ยค่ะ 
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Mike on May 05, 2011, 02:36:49 PM
พี่ค่ะ ก่อนมาสอบของ ม.5ครบหมดแล้วมีเกรดแล้ว แต่พอมาที่บราซิลก็เรียนอยู่ ม.5 อีก ถ้าจะกลับไปสอบเข้ามหาลัยเลยโดยที่ไม่ต้องซ้ำ ม.6ได้มั้ยค่ะ 

ต้องลองถามกับโรงเรียนดูนะครับ ของน้องไปตอน ม.6 ใช่ป่ะ ปกติแล้วถ้าไป ม.6 จะต้องมาซ้ำ 1 เทอม แต่ว่าอาจจะขอโรงเรียนสอบก็ได้
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: cookiiz on June 17, 2011, 08:57:21 PM
พึ่งสอบติดเอเอฟเอสครั้งแรกเลยค่ะ
อยากไปอิตาลี แต่ติดที่ครอบครับค่ะ
เพราะท่านบอกว่า ถ้าไปเรียนแล้วต้องกลับมาซ้ำชั้นที่ไทย
ท่านจะไม่ให้ไป เพราะตอนนี้กี้เรียน ม.5 แล้ว ได้ไปปีหน้า
ก็เป็น ม.6 พอถึงตอนกลับมา เพื่อนๆ ก็เอนท์เข้ามหาลัยกันไปหมดแล้ว
เลยอยากรู้ว่าเค้ารับรองให้เราได้มั้ยคะ ว่าจะได้ใบประกาศหรือใบจบการศึกษารึเปล่า ??
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: O'PAL USA . on July 08, 2011, 09:23:59 PM
พี่ไมค์คะ คือ .. โรงเรียนหนูจะให้พาสชั้นก็ได้หรือซ้ำก็ได้ ..
คือว่าหนูติดเมกาอะ่ค่ะ แล้วเมกาเค้าจะออกใบเทียบให้เรามั้ยคะ ?
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Natt_Picha on July 13, 2011, 09:05:28 PM
พี่ค่ะคือว่าแนทไปแลกเปลี่ยนม.5 อ่ะค่ะ เรียนแผนวิทย์-คณิต แล้วจะเข้านิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ซึ่งมันเป็นทางแผนศิลป์อ่ะค่ะ แล้วการที่จะเข้าคณะนี้ได้อ่ะ มันมี 2 ทางคือ สอบตรง กะ แอดมิดชั่น สอบตรงอ่ะ เห็นเค้าบอกกันว่าต้องใช้เกรด 4 เทอมอ่ะค่ะ แล้วแนทไปม.5 ถ้ากลับมาไม่ซ้ำ ก้อมาเรียนม.6เลย แล้วไม่มีเกรด 2 เทอมของม.5 แล้วจะมีสิทธิ์สอบตรงมั้ยอ่ะค่ะ แต่ตอนนี้คือ แนทยังไม่ตัดสินใจเลยว่าจะเอาไงดี ซ้ำ ไม่ซ้ำ ใจจริงอยากไม่ซ้ำนะ อยากจบพร้อมเพื่อนอีกอย่างนิติก้อไม้ได้ไปทางวิทย์ เลยไม่อยากซ้ำอ่ะค่ะ แต่ว่าถ้าไม่ซ้ำก้อกลัวมีความรู้ไม่พอไปสอบแข่งกะเค้าอยู่ดีอ่ะ ดูเด็กไทยเรียนแข็งมากจริงๆ พี่ว่าแนทจะเอาไงดีอ่ะค่ะ ถึงเวลาที่ต้องเลือกแล้ว T^T

ขอบคุณมากๆค่ะพี่ ^^
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: tannoiz on August 03, 2011, 10:41:28 PM
พี่ค่ะคือว่าแนทไปแลกเปลี่ยนม.5 อ่ะค่ะ เรียนแผนวิทย์-คณิต แล้วจะเข้านิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ซึ่งมันเป็นทางแผนศิลป์อ่ะค่ะ แล้วการที่จะเข้าคณะนี้ได้อ่ะ มันมี 2 ทางคือ สอบตรง กะ แอดมิดชั่น สอบตรงอ่ะ เห็นเค้าบอกกันว่าต้องใช้เกรด 4 เทอมอ่ะค่ะ แล้วแนทไปม.5 ถ้ากลับมาไม่ซ้ำ ก้อมาเรียนม.6เลย แล้วไม่มีเกรด 2 เทอมของม.5 แล้วจะมีสิทธิ์สอบตรงมั้ยอ่ะค่ะ แต่ตอนนี้คือ แนทยังไม่ตัดสินใจเลยว่าจะเอาไงดี ซ้ำ ไม่ซ้ำ ใจจริงอยากไม่ซ้ำนะ อยากจบพร้อมเพื่อนอีกอย่างนิติก้อไม้ได้ไปทางวิทย์ เลยไม่อยากซ้ำอ่ะค่ะ แต่ว่าถ้าไม่ซ้ำก้อกลัวมีความรู้ไม่พอไปสอบแข่งกะเค้าอยู่ดีอ่ะ ดูเด็กไทยเรียนแข็งมากจริงๆ พี่ว่าแนทจะเอาไงดีอ่ะค่ะ ถึงเวลาที่ต้องเลือกแล้ว T^T

ขอบคุณมากๆค่ะพี่ ^^


เรื่องเกรด  สอบตรง นิติ มธ. ใช้4เทอมก็ได้จ้ะ  แต่ต้องมีหลักฐานการไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนแนบไปด้วยเท่านั้นเอง

ไม่จำเป็นหรอก  ถ้ากลับมาแล้วฟิตอ่านหนังสือสอบตรงแบบintensiveก็น่าจะทันอยู่ครับ   (มีคนทำได้จริงๆนะ)   สู้ๆป.ล.  พี่อยู่นิติ จุฬาฯจ่ะ   อย่าลืมมาวันรพีที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯนะน้องๆ  เอิ๊กๆ
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Natt_Picha on August 04, 2011, 09:56:51 PM
พี่ค่ะคือว่าแนทไปแลกเปลี่ยนม.5 อ่ะค่ะ เรียนแผนวิทย์-คณิต แล้วจะเข้านิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ซึ่งมันเป็นทางแผนศิลป์อ่ะค่ะ แล้วการที่จะเข้าคณะนี้ได้อ่ะ มันมี 2 ทางคือ สอบตรง กะ แอดมิดชั่น สอบตรงอ่ะ เห็นเค้าบอกกันว่าต้องใช้เกรด 4 เทอมอ่ะค่ะ แล้วแนทไปม.5 ถ้ากลับมาไม่ซ้ำ ก้อมาเรียนม.6เลย แล้วไม่มีเกรด 2 เทอมของม.5 แล้วจะมีสิทธิ์สอบตรงมั้ยอ่ะค่ะ แต่ตอนนี้คือ แนทยังไม่ตัดสินใจเลยว่าจะเอาไงดี ซ้ำ ไม่ซ้ำ ใจจริงอยากไม่ซ้ำนะ อยากจบพร้อมเพื่อนอีกอย่างนิติก้อไม้ได้ไปทางวิทย์ เลยไม่อยากซ้ำอ่ะค่ะ แต่ว่าถ้าไม่ซ้ำก้อกลัวมีความรู้ไม่พอไปสอบแข่งกะเค้าอยู่ดีอ่ะ ดูเด็กไทยเรียนแข็งมากจริงๆ พี่ว่าแนทจะเอาไงดีอ่ะค่ะ ถึงเวลาที่ต้องเลือกแล้ว T^T

ขอบคุณมากๆค่ะพี่ ^^


เรื่องเกรด  สอบตรง นิติ มธ. ใช้4เทอมก็ได้จ้ะ  แต่ต้องมีหลักฐานการไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนแนบไปด้วยเท่านั้นเอง

ไม่จำเป็นหรอก  ถ้ากลับมาแล้วฟิตอ่านหนังสือสอบตรงแบบintensiveก็น่าจะทันอยู่ครับ   (มีคนทำได้จริงๆนะ)   สู้ๆป.ล.  พี่อยู่นิติ จุฬาฯจ่ะ   อย่าลืมมาวันรพีที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯนะน้องๆ  เอิ๊กๆ


ขอบคุณค่ะพี่ ^^

งั้นแนทเลือกไม่ซ้ำนะๆ กลับมา ม.6 เลย แต่ว่าๆที่ รร.แนทอ่ะ เค้าให้สอบปลายภาคก่อนไป เพราะเค้าคิดว่าถ้าเกิดกลับมาแล้วนิติเค้าใช้ 5 เทอมเราจะได้มียื่น แล้วๆแนทยังไม่ได้เรียนอะไรเลย จะเอาไรไปสอบอ่ะ อีกอย่างถ้าสอบออกมาแล้วเกรดไม่ดีมันก้อจะฉุดเกรดที่มีอ่ะดิค่ะ ถ้างั้นแนทไม่สอบดีมั้ยอ่ะ จะได้มีเกรดม.4 กะม.6 เลย เกรดจะได้สูงขึ้น ^^

- พี่อนู่นิติ จุฬา หรอ เก่งมากเลยอ่ะ พี่ไปม.ไหน แล้วกลับมาซ้ำป่ะ แล้วๆสอบยากมั้ยอ่ะ
- งานวันรพี พรุ่งนี้ใช่มั้ยยย แนทไปๆ แล้วเจอกันค่ะ ^^
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Kunthon on August 12, 2011, 03:08:23 PM
ไม่ได้เข้ามานาน และขณะนี้ ปัญหาของลูกดิฉันได้คลี่คลายไปแล้วเกี่ยวกับโจทย์ตามห้วข้อกระทู้นี้

ขอเชยชมว่ากระทู้นี้ ดี เพื่อลูกๆ จะได้มาอ่าน เตรียมตัวก่อนเดินทาง เผื่อมีข้อข้องใจจะได้รับมือแก้ไขปัญหาของการกลับเข้าเรียนในไทย และรีเทิร์นนี รุ่นเก่า/ใหม ก็ช่วยๆ กัน ให้มีจิตสาธารณะ ทุกครั้งทึ่เข้ามาอ่านบอร์ดเอเอฟเอส ได้ทั้งสาระและคุณค่า กด like ก็ลูกสาว 2 คน ได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนทั้งคู่ เขาได้อะไรดีๆ เพิ่มพูนให้กับเส้นทางอนาคตที่จะก้าวหน้าต่อไป

Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: mommypoka on August 25, 2011, 12:38:44 AM
ขอโทษนะคะ ขอถามปัญหาเรื่องการสอบด้วยคะ คือลูกจะไปทวีปใต้ ซึ่งอาจจะยังไม่ได้สอบปลายเทอม 2  พอไปติดต่อวิชาการ บอกว่าไม่มีนโยนายให้สอบก่อน
แล้วจะทำอย่างไรคะ  ใครพอมีประสบการณ์นี้บ้าง  ควรทำอย่างไร  คุณแม่ไม่ทราบวิธีการโพสคะ  ขอเข้ามาถามในคำตอบนะคะ รบกวนคุณไมค์ และผู้รู้หน่อยคะ
ลูกอยู่ ม.4 ได้ภาคพื้นทวีปใต้คะ  ขอบพระคุณคะ
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: N4N USA*49 on September 09, 2011, 07:18:42 PM
พี่ไมค์ค่ะ  ก.ศึกษาจะออกใบจบให้ไหมค่ะ ถ้ามีคะแนนแค่ม.5 อย่างเดียว แต่ได้ transcript กับ diploma มาแล้วจากโรงเรียนที่อเมริกาแล้วค่ะ (ไปตอนม.4 ค่ะ)
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: somorung on April 30, 2012, 11:12:42 AM
พี่ไมค์คะ ตอนที่กลับมาจากต่างประเทศแล้วเนี่ยะ เราเอาแค่ transcript จากที่นั่นมา ก็พอแล้วใช่มั้ยคะ ที่จะทำให้เราไปเรียนในชั้นต่อไปได้ โดยไ่ม่ต้องซ้ำชั้น เพราะหนูรู้สึกกังวลมากเลยค่ะ ว่าจะเรียนตามคนอื่นไม่ทัน เพราะม.4 มันมีหลายๆเรื่องที่ใหม่ๆ
แล้วเราต้องไปทำเกรดในโรงเรียนต่างประเทศให้ดีๆด้วยใช่มั้ยคะ ?  :smiley:
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: Mike on May 01, 2012, 08:29:10 AM
ขอโทษนะคะ ขอถามปัญหาเรื่องการสอบด้วยคะ คือลูกจะไปทวีปใต้ ซึ่งอาจจะยังไม่ได้สอบปลายเทอม 2  พอไปติดต่อวิชาการ บอกว่าไม่มีนโยนายให้สอบก่อน
แล้วจะทำอย่างไรคะ  ใครพอมีประสบการณ์นี้บ้าง  ควรทำอย่างไร  คุณแม่ไม่ทราบวิธีการโพสคะ  ขอเข้ามาถามในคำตอบนะคะ รบกวนคุณไมค์ และผู้รู้หน่อยคะ
ลูกอยู่ ม.4 ได้ภาคพื้นทวีปใต้คะ  ขอบพระคุณคะ

ขออภัยที่เข้ามาตอบช้านะครับ

ผมไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องภาคพื้นใต้เท่าไร แต่ตามที่ผมเข้าใจ ถ้าน้องเขาจะไม่สอบปลายภาคก็ได้ เพราะว่าตามกฏกระทรวง น้องสามารถกลับมาเทียบชั้นเรียนได้ 2 ภาคเรียน นั่นก็หมายความว่า น้องสามารถเทียบชั้นเรียนเทอม 2/2554 กับ 1/2555 และหลังกลับมา ก็มาไล่เก็บคะแนน และสอบเทอม 2/2555 ครับ

พี่ไมค์ค่ะ  ก.ศึกษาจะออกใบจบให้ไหมค่ะ ถ้ามีคะแนนแค่ม.5 อย่างเดียว แต่ได้ transcript กับ diploma มาแล้วจากโรงเรียนที่อเมริกาแล้วค่ะ (ไปตอนม.4 ค่ะ)

จบสิครับ ไปแลกเปลี่ยน ม.4 จะไม่มีเกรด แต่ถือว่าผ่านเพราะไปแลกเปลี่ยน เขาก็จะคิดเกรด ม.5 กับ ม.6 แทน (4 ภาคเรียน)

พี่ไมค์คะ ตอนที่กลับมาจากต่างประเทศแล้วเนี่ยะ เราเอาแค่ transcript จากที่นั่นมา ก็พอแล้วใช่มั้ยคะ ที่จะทำให้เราไปเรียนในชั้นต่อไปได้ โดยไ่ม่ต้องซ้ำชั้น เพราะหนูรู้สึกกังวลมากเลยค่ะ ว่าจะเรียนตามคนอื่นไม่ทัน เพราะม.4 มันมีหลายๆเรื่องที่ใหม่ๆ
แล้วเราต้องไปทำเกรดในโรงเรียนต่างประเทศให้ดีๆด้วยใช่มั้ยคะ ?  :smiley:

ใช่ครับ ใช้ transcript จากโรงเรียนที่น้องไปแลกเปลี่ยนมา เรื่องเกรดนั้นก็แล้วแต่คนนะครับ เรียนให้ผ่านก่อนละกัน :)
Title: Re: ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT
Post by: poyza22222 on July 14, 2012, 11:08:38 AM
จริงหรือเนี้ย