Author Topic: T^Tเกรดเทอม 2 ม.5  (Read 1817 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline ksraklv123

  • AFSer Novice
  • *
  • Posts: 1
    • My Facebook
T^Tเกรดเทอม 2 ม.5
« on: November 07, 2012, 10:00:18 PM »
พี่ๆเพื่อนๆ ครับ คือว่ากลุ่มประเทศที่ไปภาคพื้นทวีปใต้เนี่ย มันไปก่อนสอบปลายภาค แล้วทางโรงเรียนไม่อนุญาติให้สอบก่อนอะครับ มีพี่ๆหรือเพื่อนๆ คนไหนเป็นแบบนี้บ้าง หรือไม่ได้สอบปลายภาคก่อนไปแล้วไม่มีเกรดของ ม.5 เทอม2 บ้าง? จะมีผลอะไรกับการต่อมหาลัยหรือป่าว? ผมไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้เท่าไหร่ รบกวนเพื่อนๆพี่ๆ ด้วยนะครับ="D