Author Topic: ประกาศผลสอบแล้วไท่ได้ประเทศที่เลือก  (Read 7429 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline sirinv

  • AFSer Novice
  • *
  • Posts: 1
สวัสดีค่ะ พอดีหนูเลือก ประเทศ เนเธอร์แลนด์ สเปน ออสเตรีย ภาคพื้นเหนือ แต่ มาติดตัวจิง เปรูภาคพื้นใต้ ถ้าจะขอเปลี่ยนประเทศได้ไหมค่ะ เพราะว่าเรียน รร อินเตอรแล้วถ้าไปจะต้องซ้ำ 2 ปีเลยอ่ะค่ะ

Offline Dullekeith

  • AFSer Novice
  • *
  • Posts: 2
ไม่รอก็ต้องเลือกไป

Offline Hongsakon

  • AFSer Novice
  • *
  • Posts: 2
สรุปเปลี่ยนได้ไหมครับ