AFSer Thailand Webboard

AFS Talk => Everything => Topic started by: sirinv on July 04, 2012, 10:57:56 PM

Title: ประกาศผลสอบแล้วไท่ได้ประเทศที่เลือก
Post by: sirinv on July 04, 2012, 10:57:56 PM
สวัสดีค่ะ พอดีหนูเลือก ประเทศ เนเธอร์แลนด์ สเปน ออสเตรีย ภาคพื้นเหนือ แต่ มาติดตัวจิง เปรูภาคพื้นใต้ ถ้าจะขอเปลี่ยนประเทศได้ไหมค่ะ เพราะว่าเรียน รร อินเตอรแล้วถ้าไปจะต้องซ้ำ 2 ปีเลยอ่ะค่ะ
Title: Re: ประกาศผลสอบแล้วไท่ได้ประเทศที่เลือก
Post by: Dullekeith on July 07, 2015, 04:40:30 PM
ไม่รอก็ต้องเลือกไป
Title: Re: ประกาศผลสอบแล้วไท่ได้ประเทศที่เลือก
Post by: Hongsakon on August 19, 2015, 03:35:15 PM
สรุปเปลี่ยนได้ไหมครับ