AFS Talk > Announcement

#50 รายงานตัวแล้วหรือยัง?

(1/2) > >>

mixth:
น้องๆครับ ตามที่น้องๆได้ผ่านข้อสอบสัมภาษณ์ของเอเอฟเอสแล้ว น้องต้องไปรายงานตัวและรับเอกสารต่างๆ ในเขตของโรงเรียนน้องนะครับ
ใครไม่ไปรับเอกสารในเวลาที่กำหนด ถือเป็นการสละสิทธิ์ทันที

โปรดอ่านเอกสารเกี่ยวกับการรายงานตัวที่ - http://docs.google.com/viewer?url=http://www.afsweblink.org/aSearch/download/reportto3.pdf&embedded=true

โดยรวมแล้ว ต้องมีบัตรสอบเอเอฟเอส หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียนไปด้วย ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถดำเนินการแทนได้แต่ต้องมีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่กล่าวมาขั้นต้น

โดยการรายงานตัวจะต้องทำในวันที่ 8-12 กรกฏาคม 2553 หรือแล้วแต่ศูนย์การศึกษาของน้องๆ
ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดของศูนย์ในกรุงเทพฯครับ

กรุงเทพฯสำนักงาน โรงเรียนโยธินบูรณะ - ตั้งแตวันที่ 8 – 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2553 และวันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09. 30 น. - 17.00 น. (วันอาทิตยที่ 11 กรกฏาคม สํานักงานปิด ไม่รับรายงานตัว)

กรุงเทพฯเหนือ โรงเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) - กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ อาคาร 3 ห้อง 3206 ตั้งแต่วันที่ 8 – 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2553 และวันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2553 ตามเวลาราชการ (วันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฏาคม โรงเรียนหยุดไม่รับรายงานตัว)

กรุงเทพฯพหลโยธิน โรงเรียนสารวิทยา - วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2553 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องเอเอฟเอส โรงเรียนสารวิทยา

กรุงเทพฯกลาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา - วันที่ 8,9,12 กรกฎาคม 2553 ระหว่างเวลา 07.30-16.00 น. ณ ห้อง 653 ตึก 55 ปี ชั้น 5 (วันเสาร์-วันอาทิตย์ หยุดทําการ)

กรุงเทพฯธนบุรี โรงเรียนศึกษานารี - วันที่ 9 กรกฏาคม 2553 เวลา 15.00 น. ห้องโสตฯ

ชเว ไป เมกา #50:
ยัง! TT ไปหา อ ตั้งแต่วันพุธ อไม่อยู่เลย ซวย ๆๆ

`Gife ♪:
ไปมาแล้วค่ะ

เอกสารเยอะมากเลย TT

ชเว ไป เมกา #50:
เพิ่งไปเอามาวันนี้ ส่งแฟกซ์เสร็จ จะนอน ...
นึกได้ว่า อ. ให้ เขียนจดหมายถึงโฮส แล้วพรุ่งนี้จะดูให้ =[]=!
เลยนั่งพิมพ์ ๆๆๆๆ ตั้งแต่ 21.30 - 0.00 เสร็จซะที TT'

✖ AQUA BFL #50:
เราไปพรุ่งนี้ง๊ะ
> <

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version