AFS Knowledge > Q&A

ถาม-ตอบ ปัญหาการซ้ำชั้น ข้ามชั้น Diploma สอบ Admission, GAT-PAT

(1/21) > >>

Mike:
:m141: ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนแลกเปลี่ยนทุกคนมีสิทธิเลื่อนชั้นเรียนได้โดยไม่ต้องซ้ำชั้น โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษา "ไม่มีสิทธิ" ปฏิเสธการเข้าเรียนต่อในระดับชั้นต่อไป เช่น ไปเอเอฟเอส ตอน ม.5 กลับมาก็เข้าเรียน ม.6 ในห้องเรียนเดิมได้ทันที

ส่วนการนับคะแนนในระบบ admission ทางกระทรวงจะมีข้อยกเว้นพิเศษ ให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยน โดยจะคิด GPAX เฉพาะภาคเรียนที่มีผลการเรียนในไทยเท่านั้น และสามารถสอบ GAT, PAT ได้ (ข้อมูลนี้คอนเฟิร์มแล้ว จากสำนักทดสอบทางการศึกษา ก.ศึกษาธิการ)

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่มี diploma หรือประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าน้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับชั้นเรียนสูงสุด สามารถนำไปยื่นเรื่องขอใบเทียบความรู้ ที่สำนักทดสอบทางการศึกษา ก.ศึกษาธิการ ได้ในวัน และเวลาราชการ โดยเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้

1. สำเนา Transcript ที่ออกโดยโรงเรียนของประเทศอุปถัมภ์
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ
3. สำเนา Diploma

หลังจากยื่นคำร้องแล้ว จะได้ใบเทียบความรู้ เทียบเท่าช่วงชั้นที่ 4 หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านทางไปรษณีย์ ประมาณ 1-2 เดือน นับจากวันที่ยื่นคำร้อง ซึ่งน้อง ๆ คนไหนที่จะสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัย ที่มีวิทยาลัย หรือคณะนานาชาติ สามารถใช้ diploma และ transcript จากต่างประเทศ สมัครได้ก่อน แล้วนำสำเนาใบเทียบความรู้จาก ก.ศึกษาธิการ ยื่นให้กับมหาวิทยาลัยภายหลัง

ในกรณีที่น้อง ๆ คนไหนจะสอบตรง ให้ศึกษาข้อมูล และติดต่อคณะ หรือมหาวิทยาลัยที่น้องจะสมัครโดยตรง โดยสอบถามให้ชัดเจนว่า นักเรียนแลกเปลี่ยนที่ไม่ซ้ำชั้น สามารถสอบได้หรือไม่ ควรสอบถามก่อนเดินทาง เพื่อวางแผนได้หลังจากกลับมาจากต่างประเทศแล้ว

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจเรียนต่อคณะแพทย์ มศว. และ ม.รังสิต เปิดแพทย์อินเตอร์ ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เกรดทุกภาคเรียน แต่จะต้องสอบ TOEFL, SAT รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.afser.in.th/forum/index.php?topic=4109.0

หากน้อง ๆ คนใด มีคำถามเพิ่มเติม ให้โพสลงกระทู้นี้ โดยพี่จะสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญสำนักทดสอบทางการศึกษา ศึกษานิเทศ และคุณแม่พี่ ที่เป็นรอง ผอ.วิชาการ ของสถาบันการศึกษารัฐแห่งหนึง ที่เชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้เหมือนกัน สอบถามที่นี่ น้อง ๆ จะได้คำตอบที่ตรงตามความต้องการ และถูกต้องที่สุด

หากน้อง ๆ เพื่อน ๆ หรือพี่ ๆ คนใด ที่มีข้อแนะนำ ที่จะเพิ่มเติม เกี่ยวกับ topic ก็สามารถ post เพิ่มได้เช่นกัน เราเปิดให้ returnee ผู้มีประสบการณ์ทุกท่าน ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน และแชร์ข้อมูลให้น้อง ๆ

Mike:
FAQ คำถามที่ถูกถามถึงมาก

Q: ถ้าจะไม่ซ้ำชั้น จะต้องเตรียมเอกสารอะไรให้กับโรงเรียนบ้าง?
A: ทรานสคริปตัวจริง ของโรงเรียนในประเทศอุปถัมภ์ ยื่นกับโรงเรียนของน้อง หลังจากกลับมาจากต่างประเทศ พร้อมเอกสารการส่งตัวเข้าเรียน จาก AFS

Q: Diploma จะได้เฉพาะ Grade 12?
A: ใช่ครับ

Q: ถ้าโรงเรียนให้ Certificate of Participation สามารถใช้แทน Diploma เพื่อนำไปแจ้งความจำนงขอใบเทียบความรู้ได้หรือไม่?
A: ไม่ได้

Q: อยู่ภาคพื้นทวีปใต้ เดินทางเดือนมกราคม จะมีปัญหามั้ย ถ้าจะไม่ซ้ำชั้น?
A: ไม่มีปัญหาครับ ถ้าน้องอยู่ ม.4 เทอม 2 กลับมาก็มาเรียนกับเพื่อน ๆ ม.5 เทอม 2 หรือน้องคนไหนอยู่ ม.5 เทอม 2 ก็กลับมาเรียน ม.6 เทอม 2 พาสได้ 2 ภาคเรียน คือ เทอม 2/2552 และเทอม 1/2553

Q: สอบเก็บคะแนนก่อนเดินทางได้ไหม?
A: ได้ครับ ยื่นคำร้องกับครูผู้สอน และสอบเก็บเกรดได้ น้องจะได้เกรด 1 ภาคเรียน และสามารถพาสชั้นเรียนได้อีก 1 ภาคเรียน จบ ม.ปลาย ด้วยเกรด 5 ภาคเรียน

Q: จำเป็นไหมที่จะต้องเรียนวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษา พละ ให้คล้ายกับเมืองไทย เพื่อจะได้ไม่ต้องซ้ำชั้น?
A: AFS ไม่ได้บังคับให้น้อง ๆ จะต้องเรียนให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรของไทย แต่ขอให้มี transcript กลับมาเป็นอันใช้ได้

Q: ถ้าไปตอน ม.6 กลับมาไม่ซ้ำชั้นได้ไหม?
A: สำหรับน้อง ๆ ม.6 สามารถพาสได้ 1 ภาคเรียน และจะต้องซ้ำ 1 ภาคเรียน เว้นแต่น้องจะลองคุยกับฝ่ายวิชาการ เพื่อขอสอบและขอเกรดภาคเรียนสุดท้ายได้

Q: มหาวิทยาลัยคณะอินเตอร์ในไทย ต้องการคะแนน TOEFL และ SAT ประมาณเท่าไร
A: TOEFL iBT 80 คะแนน / SAT Verbal + Math ไม่ต่ำกว่า 1100 คะแนน หรือ Verbal ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน

MILL Hun#48:
คือตอนนี้ผมอยู่ฮังการีครับ ( Hun48 )
แล้วผมมาตอนม.5 โดยสอบเก็บคะแนน จนมีเกรดม.5 เทอม1ครบทุกวิชาแล้ว
แล้วพอผมกลับไปผมจะไปอยู่ม.6 เทอม1 แต่กว่าผมจะกลับไป เพื่อนๆเค้าก้สอบกลางภาคกันแล้ว (กรกฎา)

เลยอยากจะถามว่า ตอนกลับไป ผมจำเป็นต้องตามงาน ตามสอบให้มีเกรดม.6 เทอม1 ด้วยไหมครับ
หรือสามารถข้ามไปได้เลย (ไม่มีเกรดม.6 เทอม1) :m021:

Mike:

--- Quote from: MILL HUN#48 on November 26, 2009, 01:02:33 AM ---คือตอนนี้ผมอยู่ฮังการีครับ ( Hun48 )
แล้วผมมาตอนม.5 โดยสอบเก็บคะแนน จนมีเกรดม.5 เทอม1ครบทุกวิชาแล้ว
แล้วพอผมกลับไปผมจะไปอยู่ม.6 เทอม1 แต่กว่าผมจะกลับไป เพื่อนๆเค้าก้สอบกลางภาคกันแล้ว (กรกฎา)

เลยอยากจะถามว่า ตอนกลับไป ผมจำเป็นต้องตามงาน ตามสอบให้มีเกรดม.6 เทอม1 ด้วยไหมครับ
หรือสามารถข้ามไปได้เลย (ไม่มีเกรดม.6 เทอม1) :m021:--- End quote ---

โดยปกติ เราสามารถพาสได้ 2 ภาคเรียนนะครับ

ก็ขึ้นอยู่กับน้องมิลแล้วครับ ว่าจะเข้า ม.6 เทอม 2 เลยมั้ย ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ

พอกลับมาไทย ก็ลองไปสอบถามงานทะเบียนดู แต่ส่วนใหญ่เห็นเพื่อน ๆ พี่เค้าทำได้

MILL Hun#48:

--- Quote from: Mike on November 26, 2009, 01:50:26 AM ---
--- Quote from: MILL HUN#48 on November 26, 2009, 01:02:33 AM ---คือตอนนี้ผมอยู่ฮังการีครับ ( Hun48 )
แล้วผมมาตอนม.5 โดยสอบเก็บคะแนน จนมีเกรดม.5 เทอม1ครบทุกวิชาแล้ว
แล้วพอผมกลับไปผมจะไปอยู่ม.6 เทอม1 แต่กว่าผมจะกลับไป เพื่อนๆเค้าก้สอบกลางภาคกันแล้ว (กรกฎา)

เลยอยากจะถามว่า ตอนกลับไป ผมจำเป็นต้องตามงาน ตามสอบให้มีเกรดม.6 เทอม1 ด้วยไหมครับ
หรือสามารถข้ามไปได้เลย (ไม่มีเกรดม.6 เทอม1) :m021:--- End quote ---

โดยปกติ เราสามารถพาสได้ 2 ภาคเรียนนะครับ

ก็ขึ้นอยู่กับน้องมิลแล้วครับ ว่าจะเข้า ม.6 เทอม 2 เลยมั้ย ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ

พอกลับมาไทย ก็ลองไปสอบถามงานทะเบียนดู แต่ส่วนใหญ่เห็นเพื่อน ๆ พี่เค้าทำได้

--- End quote ---
Thank you very much krub P´Mike ^^

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version