AFS Talk > Announcement

ชี้แจงกรณีล๊อกกระทู้

(1/1)

Mike:
จากทางที่ผม ได้ทำการล๊อกกระทู้โพลสต๊าฟค่าย SH11 ไปนั้นเป็นการกระทำตามจุดประสงค์เพื่อทำให้เว็บบอร์ดเป็นไปตามกฏระเบียบของเว็บบอร์ด มิได้มีเจตนาอื่นใดๆ หลังจากทีมงานได้ทำการหารือกันแล้วพบว่ากฏข้อตกลงดังกล่าวมีความไม่ชัดเจน จึงได้มีข้อตกลงกันในการปรับปรุงกฏดังกล่าวให้สอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการมากขึ้น และเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ดังนั้นทางทีมงานจึงขออภัยผู้ตั้งกระทู้ และสมาชิก รวมถึงพี่ๆค่ายใต้มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

Tar_Arg44:
ไม่เข้าใจ จากใจจิงงงงงง

mixth:
ขออนุญาตชี้แจ้งพี่อย่างงี้ครับ

คือเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ทางเว็บบอร์ดได้มีการประเมินความพึงพอใจโดยสมาชิก (ที่ Active ในตอนนั้น) แบบเปิดกว้างเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน มีผู้เข้าร่วมการเมินราว 200 คน เสียงส่วนมากออกมาเห็นด้วยกับการยกเลิกให้มีบอร์ด FanClub ซึ่งเหตุผลก็คือจะทำให้รุ่นที่ที่ไม่มี FanClub เกิดความเสียใจ บั่นทอนกำลังใจได้ครับ จากนั้นทางทีมงานพยายามยึดถือตามการประเมินดังกล่าวมาโดยตลอด ถึงแม้ว่าจะมีอยู่บ้าง ก็พยายามย่อนๆกันไปอย่าน้อยก็มีลบหลังจากการตั้งกระทู้ไประยะหนึ่งครับ


ทางพี่ Mike (ผู้ซึ่งได้ทำการล็อกกระทู้ไปนั้น) มีความเห็นว่าการตั้งกระทู้ลักษณะนี้อาจจะทำให้เกิดการเปรียบเทียบเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น ทำให้พี่เค้าล็อกกระทู้นั้นไป

แต่แน่นอนว่ามีการยกเว้นเกิดขึ้นได้หลายประการ หลังจากการล็อกกระทู้ ทางทีมงานได้รับเสียตอนรับจากสมาชิกทางลบ ทางทีมงานจีงได้ประชุมหารือกัน และตกลงว่าจะปลดล็อกกระทู้ดังกล่าว เนื่องจากอาจจะมีกฏข้อใดที่มีข้อตกลงไม่ชัดเจน/วัฒนธรรมของค่ายที่อาจแตกต่างกันออกไป กรณีนี้จึงเป็นกรณีศึกษาในการปรับปรุงกฏ ระเบียบของทางเว็บบอร์ดต่อไปในอนาคตครับ

ขออภัยในการดำเนินการที่อาจจะรวดเร็วเกินไปโดยมิได้ทราบให้ล่วงหน้าครับ
การกระทำของทีมงานทุกๆคนในเว็บบอร์ดนี้ เป็นการกระทำเพื่อจุดประสงค์เดียวกัน คือการทำให้เว็บบอร์ดเป็นศูนย์กลางของนักเรียนเอเอฟเอสทั้งเก่า ใหม่ อนาคต และการดูแลความสงบเรียบร้อยของทางบอร์ด หากทางทีมงานกระทำสิ่งใดให้สมาชิกได้รับความไม่พอใจ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ  :embarrassed:
ทางเราตระหนักอยู่เสมอว่า การเป็นเว็บบอร์ดที่ไม่มีสมาชิกย่อมไม่เรียกว่าสังคมเป็นแน่ ถึงแม้ว่าเว็บบอร์ดนี้จะสร้างและดูแลโดยทำแบบไม่มีรายรับใดๆ แต่ทางทีมงานจะกระทำเพื่อให้สมาชิกได้รับการใช้งานที่ดีที่สุด และเป็นไปตามจุดประสงค์ครับ

Navigation

[0] Message Index

Go to full version