AFSer Thailand Webboard

AFS Knowledge => Q&A => Topic started by: trubtim on March 01, 2015, 12:29:14 AM

Title: ว่าด้วยเรื่องกระเป๋า
Post by: trubtim on March 01, 2015, 12:29:14 AM
ไม่ทราบว่า พี่ๆแต่ละคนที่ไปมามีใครใช้กระเป๋าไซส์ 26 กันไหมคะ