AFS Knowledge > Articles

กฎ และระเบียบปฏิบัติ ในการเดินทางท่องเที่ยว ตามลำพัง แบบละเอียด ของ AFS-USA

(1/3) > >>

Mike:
 :m141: ถึง น้อง ๆ AFS-USA รุ่น 48 และรุ่น 49 ที่รักทุกท่าน

รายละเอียดที่น้อง ๆ จะได้อ่านต่อไปนี้ คือกฎ และระเบียบปฏิบัติ ในการเดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง ออกนอกพื้นที่รับผิดชอบของ Area Team ที่นักเรียน AFS ที่เข้าร่วมโครงการทุกคน (จาก AFS-USA Guildline) จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด น้องๆ ที่จะไปสหรัฐอเมริกา หรืออยู่ในสหรัฐอเมริกา โปรดอ่านข้อความดังกล่าวด้วยความละเอียดถี่ถ้วน

1. ก่อนการขออนุญาตเที่ยวออกนอกเขตตามลำพัง ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้อง
  1.1 เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 5 เดือน
  1.2 ได้รับการอนุญาตจากครอบครัวอุปถัมภ์
  1.3 หากครอบครัวอุปถัมภ์อนุญาติแล้ว จะต้องได้รับการอนุมัติ จากฝ่าย hosting ของ Area Team ด้วย
  1.4 ได้รับการอนุญาตจากครอบครัวจริงในประเทศไทย
  1.5 การเดินทาง จะต้องไม่กระทบกับเวลาเรียน
  1.6 การเดินทาง จะต้องไม่กระทบกับการเข้าร่วมกิจกรรมของ AFS
  1.7 การเดินทาง จะต้องไม่กระทบกับการปรับตัว เพื่อเข้ากับสังคมท้องถิ่น
  1.8 การเดินทาง จะต้องไม่เกิน 10 วัน
  1.9 ผู้เข้าร่วมโครงการ จะต้องไม่ทำผิดตามกฏพื้นฐาน ของ AFS (No Drink, No Drive, No Hitch Hiking)
  1.10 "ห้าม" ผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านชายแดน หรือเข้าประเทศเม็กซิโก โดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก AFS ส่วนกลาง เนื่องจากปัญหาข้อพิพาท ระหว่างชายแดนในปัจจุบัน รวมถึงปัญหาด้านอาชญากรรม และยาเสพติด เป็นสิ่งที่ AFS ระวังมาโดยตลอด ดังนั้น ไม่ควรเข้าประเทศเม็กซิโก โดยไม่จำเป็น

2. รูปแบบการเดินทางต่อไปนี้ "ไม่ต้อง" ทำการเขียนใบขออนุญาตเดินทาง
  2.1 เดินทางโดยทริปที่จัดขึ้นโดย Area Team
  2.2 เดินทางโดยทริปที่จัดโดยโรงเรียนอุปถัมภ์
  2.3 เดินทางโดยทริป ที่เป็นสปอนเซอร์ของ AFS-USA
  2.4 เดินทางกับอาสาสมัคร AFS ที่อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
  2.5 เดินทางกับอาสาสมัคร AFS อายุ 21-24 ปี ที่ได้รับการอนุญาตจาก Area Team
  2.6 เดินทางกับสมาชิก ในครอบครัวอุปถัมภ์ ที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
  2.7 เดินทางกับสมาชิก ในครอบครัวอุปถัมภ์ ที่มีอายุตั้งแต่ 21-24 ปี ที่ได้รับการอนุญาต จาก Area Team

การเดินทางในรูปแบบอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 2 จะต้องทำการเขียนใบอนุญาตเดินทาง Independent Travel Request Form

3. การเดินทางออกไปยังประเทศ แคนาดา เม็กซิโก โปโตริโก้ คอสตาริก้า หรือประเทศอื่น ๆ ในระหว่างเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ จะต้องทำการขอวีซ่าด้วยตนเอง โดยทำการติดต่อยังสถานฑูตในประเทศนั้น ๆ โดยให้เตรียมพาสปอร์ต พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง (ขนาดรูปของวีซ่าแต่ละประเทศอาจแตกต่างกัน) และวีซ่า J-1 และฟอร์ม DS-2019 ให้พร้อม ก่อนการดำเนินการทำวีซ่าทุกครั้ง

 :th_070_goodjob:

underconstructionz:
ขอบคุณค่า :)


ว่าแต่ 'สปอนเซอร์ของ AFS-USA' คืออะไรอะคะ?

€arthz ;;BRA#48:
เฉพาะเมกา หรือเปล่า? หรือสากลครับ?

Mike:

--- Quote from: underconstruction on September 30, 2009, 03:20:15 AM ---ขอบคุณค่า :)


ว่าแต่ 'สปอนเซอร์ของ AFS-USA' คืออะไรอะคะ?


--- End quote ---

หมายความว่า บริษัททัวร์ หรือบริษัท ห้างร้าน องค์กรที่ให้การสนับสนุน AFS มีการจัดกิจกรรมพาเที่ยวขึ้นมา อันนี้เราสามารถไปได้โดยไม่ต้องทำเรื่องอนุญาตครับ

KaO_USA#49:
 :th_059_:

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ  จะเอาไว้เป็นข้อมูล

เวลาอยู่ที่นั่นจะได้ไม่มีปัญหา

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version