Author Topic: ประกาศแบนการใช้ Email @qq.com  (Read 7882 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline snory

 • Pop AFS#44 MI,USA
 • AFSer Admin
 • *
 • Posts: 950
 • Gender: Male
  • My Facebook
  • AFSer.in.th
 • Exchange In: United States
 • Generation: #44 (2005-2006)
ประกาศแบนการใช้ Email @qq.com
« on: September 10, 2010, 06:53:50 PM »
เนื่องจากเมื่อ 1 ชั่วโมงที่ผ่านมานี้มีการเข้ามา Spam กระทู้ต่างๆอย่างหนัก (ประมาณ 40 กว่ากระทู้ได้)
และพบว่าเมลที่ใช้คือ @qq.com ซึ่งเป็นของจีน
จึงขอแบนเมลดังกล่าวในการเข้าใช้บริการบอร์ด
กรุณาอย่าใช้เมลดังกล่าวในข้อมูลส่วนตัวของท่าน
หรือท่านอาจจะโดนแบนจากระบบอัตโนมัติของบอร์ดได้

ขอบพระคุณที่ให้ความร่ีวมมือครับ
snory
AFSer Admin


Pop #44 MI, USA ::: TUP #24 ::: CE KMITL #46 ::: GCHS Class of 2006