Author Topic: ประกาศผลสอบแล้วไท่ได้ประเทศที่เลือก  (Read 2347 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline sirinv

 • AFSer Novice
 • *
 • Posts: 1
  • View Profile
สวัสดีค่ะ พอดีหนูเลือก ประเทศ เนเธอร์แลนด์ สเปน ออสเตรีย ภาคพื้นเหนือ แต่ มาติดตัวจิง เปรูภาคพื้นใต้ ถ้าจะขอเปลี่ยนประเทศได้ไหมค่ะ เพราะว่าเรียน รร อินเตอรแล้วถ้าไปจะต้องซ้ำ 2 ปีเลยอ่ะค่ะ

Offline Dullekeith

 • AFSer Novice
 • *
 • Posts: 2
  • View Profile
ไม่รอก็ต้องเลือกไป

Offline Hongsakon

 • AFSer Novice
 • *
 • Posts: 2
  • View Profile
สรุปเปลี่ยนได้ไหมครับ