Author Topic: เอเอฟเอสป54 มีปนะเทศ แอฟริกาใต้มั้ยคะ  (Read 5652 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Seweret

  • AFSer Novice
  • *
  • Posts: 3
อยากไปแอฟริกาใต้มากๆเลย พอดีเราติดตัวสำรอง ก็เลยอยากถามว่ามีประเทศนี้มั้ย ถ้ามีเราจะได้เลือกลงในแบบฟอร์มเลือกประเทศ. รบกวนตอบหน่อยนะคะๆ

Offline Panzear

  • AFSer Novice
  • *
  • Posts: 2
อยากไปมั่งอะ ต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างหรอครับ